Sign In

Chi Hội Luật gia Cục thi hành án Dân sự tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình “Chung sức phòng, chống dịch Covid-19” (27/09/2021)

        Thực hiện Kế hoạch số 216/KH-HLGVN ngày 26/8/2021 của Hội Luật gia Việt Nam phát động phong trào thi đua đặc biệt về công tác phòng, chống và chiến thắng đại dịch covid-19, văn bản số 44/CV-HLG ngày 10/9/2021 của Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai thực hiện hiện Kế hoạch số 216/KH-HLGVN, ngày 24/9/2021, Chi hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm phối hợp với một số doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn tổ chức chương trình “Chung sức phòng, chống dịch Covid-19” tại xã Đa Quyn, huyện Đức Trọng

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng chung tay xây dựng nông thôn mới và ủng hộ công tác chống dịch Covid-19 (13/09/2021)

Thực hiện Kế hoạch số 546/KH-TCTHADS ngày 22/02/2021 của Tổng cục THADS về tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2026

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng tổ chức các hoạt động hướng đến kỷ niệm 76 năm Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2021), 75 năm ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021) (16/07/2021)

        Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng tổ chức các hoạt động hướng đến kỷ niệm 76 năm Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2021), 75 năm ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021)

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. (25/06/2021)

     Ngày 25/6/2021, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự ký Quyết định số 210/QĐ-CTHADS ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cục THADS tỉnh Lâm Đồng.
Với phương châm: “MINH BẠCH, KHÁCH QUAN - HIỆU QUẢ, ĐÚNG PHÁP LUẬT”

Gương điển hình tiên tiến Ngành Tư pháp giai đoạn 2015 - 2020 (10/06/2021)

        Đồng chí Trương Thị Hoàng Lan - Thẩm tra viên chính, Phó Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng - Gương điển hình tiên tiến Ngành Tư pháp giai đoạn 2015-2020.  Là Thẩm tra viên chính, từ năm 2017 đến 3-2021, công tác tại Chi cục THADS thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Trương Thị Hoàng Lan (sinh năm 1983) luôn tìm tòi và cho ra những sáng kiến hay, mới lạ góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bảo Lộc.

Những bước chuyển mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự (31/05/2021)

   (Chinhphu.vn) - Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố, công tác thi hành án dân sự (THADS) được đánh giá đạt chỉ số 79,1%, tăng 16,3% so với năm đầu tiên của nhiệm kỳ Chính phủ 2016. Đây là chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với công tác THADS theo số liệu điều tra tại 63 tỉnh, thành phố.
Tỉ lệ thi hành án dân sự tăng dần hằng năm

     

Gần 80% doanh nghiệp được điều tra nhận định “Phán quyết của Toà án được thi hành nhanh chóng” (28/05/2021)

(ĐCSVN) - Đây là chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với công tác thi hành án dân sự theo số liệu điều tra tại 63 tỉnh, thành trong cả nước.
 
Mới đây, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2020 (PCI). Trong đó, công tác thi hành án dân sự được đánh giá đạt chỉ số 79,1% -  tăng16,3% so với năm đầu tiên của nhiệm kỳ Chính phủ 2016.
 

Kiểm tra công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính tại Chi cục THADS thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. (18/05/2021)

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, ngày 07/5/2021, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã ban hành Quyết định số 170/QĐ-CTHADS, thành lập Đoàn kiểm tra công tác thi hành án dân sự và Kế hoạch số 276/KH-CTHADS, kiểm tra công tác thi hành án dân sự, hành chính tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bảo Lộc.

LỄ PHÁT ĐỘNG CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LÂM ĐỒNG HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO “NGÀNH TƯ PHÁP CHUNG SỨC GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” (10/05/2021)

        Thực hiện Kế hoạch số 182/KH-CTHADS ngày 05/4/2021 về việc Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” năm 2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng 

Trao quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng (10/05/2021)

         Thực hiện quy trình bổ nhiệm công chức lãnh đạo phòng chuyên môn, sáng ngày 10/5/2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ công bố, trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đối với đồng chí Đặng Thị Kim – Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ.
Các tin đã đưa ngày: