Sign In

Hội nghị Sơ kết công tác Thi hành án dân sự, theo dõi Thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2022 (05/04/2022)

        Ngày 4/4/2022 tại Chi cục THADS huyện Kim Sơn, Cục THADS tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp công tác thi hành án dân sự 6 tháng cuối năm 2022. Hội nghị do đồng chí Phạm Xuân Túy, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Ninh Bình chỉ đạo và chủ trì. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Cục trưởng, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, các đồng chí lãnh đạo Chi Cục THADS huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2022 (14/12/2021)

        Sáng ngày 13/12/2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2022. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Lãnh đạo Chi cục các huyện, thành phố và toàn thể cán bộ công chức trong toàn ngành.

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới (03/12/2021)

        Ngày 03/12/2021, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 02 quần chúng ưu tú: Bùi Thị Mỹ Linh và Lê Quốc Hưng. Tham Dự buổi lễ kết nạp có đồng chí Phạm Xuân Túy, Bí thư Chi bộ- Cục trưởng cục THADS tỉnh cùng toàn thể đảng viên của Chi bộ.

Lễ công bố, trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Ninh Bình và chia tay đ/c Vũ Đức Am, Nguyên Phó Cục trưởng nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH. (01/11/2021)

        Thực hiện ủy quyền của Tổng cục trưởng Tổng Cục thi hành án dân sự, ngày 29/10/2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ công bố, trao Quyết định số 815/QĐ-TCTHADS của Tổng cục trưởng Tổng Cục thi hành án dân sự về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình, giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình và chia tay đồng chí Vũ Đức Am, nguyên Phó cục trưởng nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH.

Lễ công bố, trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Ninh Bình. (27/10/2021)

        Ngày 26/10/2021 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Lễ công bố, trao Quyết định số 816/QĐ-TCTHADS của Tổng cục trưởng Tổng Cục thi hành án dân sự về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Giang Công Thủy, Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án Cục THADS tỉnh, giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình và chia tay đồng chí Nguyễn Văn Tuấn.

Công bố Quyết định Kiểm sát trực tiếp hoạt động Thi hành án dân sự, hành chính tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình (06/10/2021)

       Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021, ngày 06/10/2021 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình đã tiến hành công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp hoạt động thi hành án dân sự, hành chính và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình.

Cục Thi hánh án dân sự tỉnh Ninh Bình, vượt khó hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao (23/07/2021)

Mặc dù chịu tác động của dịch COVID-19 nhưng kết quả thi hành án dân sự năm 2020 và những tháng đầu năm 2021 của Cục Thi hành án tỉnh về cơ bản đạt yêu cầu đề ra. Toàn ngành đã đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch công tác năm. Kết quả cụ thể thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2021 đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2020.

Thực hiện tốt công tác Thi hành án dân sự góp phần giữ vững An ninh Chính trị - Trật tự An toàn Xã hội tại địa phương (16/07/2021)

        Hệ thống Thi hành án dân sự (THADS) đã có 75 năm hình thành và phát triển (19/7/1946-19/7/2021), có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đến nay Hệ thống THADS không ngừng hoàn thiện về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Một trong những dấu mốc quan trọng đánh dấu bước trưởng thành của ngành THADS, đó là về thể chế, Luật THADS 2008 ra đời, điều chỉnh tổng thể từ tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động đến quy trình, thủ tục THADS. Đây là cơ sở pháp lý cho việc kiện toàn Hệ thống THADS theo ngành dọc từ Trung ương đến địa phương.

Hội nghị Giao ban công tác Thi hành án dân sự, hành chính Quý III năm 2021 và nhiệm vụ, công tác Quý IV năm 2021 (02/07/2021)

        Sáng ngày 02/7/2021, Cục thi hành án dân sự (THADS) tổ chức hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, hành chính quý III năm 2021 và nhiệm vụ công tác Quý IV/2021. Hội nghị do đồng chí Phạm Xuân Tuý Cục trưởng Cục THADS tỉnh chủ trì. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó cục trưởng, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, lãnh đạo Chi cục THADS huyện, thành phố trực thuộc.

Những bước chuyển mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự (04/06/2021)

(Chinhphu.vn) - Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố, công tác thi hành án dân sự (THADS) được đánh giá đạt chỉ số 79,1%, tăng 16,3% so với năm đầu tiên của nhiệm kỳ Chính phủ 2016. Đây là chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với công tác THADS theo số liệu điều tra tại 63 tỉnh, thành phố.
Các tin đã đưa ngày: