Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan THADS nâng cao hiệu quả toàn diện và tăng cường kiểm soát công tác THADS, THAHC đáp ứng yêu cầu tình hình mới

Sáng 23/6/2023, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã làm việc với Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) về tình hình lãnh đạo, chỉ đạo công tác THADS, theo dõi THAHC từ năm 2019 đến nay, trọng tâm là kết quả THADS 8 tháng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp cùng các đồng chí Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp cùng các đồng chí lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ, Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục THADS và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục THADS.