Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự

Ngày 9/6, Công đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tới dự Đại hội có bà Khương Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp.