Kiểm tra liên ngành về công tác phối hợp trong THADS giữa cơ quan THADS và trại giam tại tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Khánh Hòa

28/10/2020
​Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự năm 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 132/QĐ-TCTHADS ngày 07/02/2020 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự), Tổng cục Thi hành án dân sự chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Cục C10) - Bộ Công an tiến hành kiểm tra liên ngành về công tác phối hợp trong thi hành án dân sự giữa cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng với Trại giam Đại Bình và cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa với Trại giam A2.

Theo Kế hoạch kiểm tra, Đoàn kiểm tra kiểm tra việc thực hiện công tác phối hợp của cơ quan Thi hành án dân sự và trại giam trong việc thu tiền, tài sản của người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù tại trại giam; việc trả tiền, tài sản của người được thi hành án đang chấp hành hình phạt tù tại trại giam; những ưu điểm, nhược điểm, những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân để giúp cơ quan Thi hành án dân sự, trại giam được kiểm tra khắc phục tồn tại, thiếu sót, tháo gỡ khó khăn vướng mắc nhằm nâng cao kết quả công tác thi hành án dân sự trong thời gian tới; trên cơ sở đó, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục C10 - Bộ Công an rút kinh nghiệm để chỉ đạo chung.

Trong các ngày 26, 27/10/2020 Đoàn kiểm tra làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Diên Khánh và Trại giam A2. Trong các ngày 28, 29/10/2020, Đoàn kiểm tra làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bảo Lâm và Trại giam Đại Bình. Tham gia Đoàn Kiểm tra, về phía Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp có đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Trưởng đoàn; về phía Cục C10 - Bộ Công an có đồng chí Vũ Đức Ân - Thượng tá, Phó Trưởng phòng phòng theo dõi thi hành án phạt tù, Phó Trưởng đoàn; thành viên Đoàn kiểm tra có đại diện Lãnh đạo và một số công chức Vụ Nghiệp vụ 2 Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp.

Tại các đơn vị được kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên ngành trực tiếp nghe đơn vị được kiểm tra (Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bảo Lâm và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Diên Khánh, Trại giam Đại Bình, Trại giam A2) báo cáo. Các đơn vị được kiểm tra chuẩn bị báo cáo bằng văn bản, có số liệu cụ thể về các nội dung kiểm tra theo Kế hoạch kiểm tra; chuẩn bị hồ sơ thi hành phần dân sự trong bản án hình sự và các sổ sách theo Kế hoạch kiểm tra. Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị được kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ trực tiếp kiểm tra sổ, hồ sơ, tài liệu có liên quan, đối chiếu với các báo cáo đã được nêu; đồng thời kiểm tra các số liệu giải quyết tiền tồn đọng tại các trại giam giữa cơ quan thi hành án dân sự và trại giam. Kết thúc kiểm tra, Trưởng Đoàn kiểm tra thay mặt Đoàn kiểm tra công bố Dự thảo Kết luận kiểm tra tại các đơn vị được kiểm tra.