Tổng cục THADS tổ chức Hội thảo “Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo”

05/11/2020
Thực hiện Quyết định số 1527/QĐ-BTP ngày 05/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Dự án Hài hòa hóa pháp luật hiện hành và thống nhất áp dụng pháp luật hướng tới năm 2020 (dự án JICA) và Kế hoạch hoạt động của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), sáng ngày 05/11/2020, tại Hà Nội, Tổng cục THADS và dự án JICA đồng tổ chức Hội thảo “Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo”.

Hội thảo do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Văn Lực chủ trì. Tham dự Hội thảo có ông Ryuzo Kouno, đại diện Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Tư pháp Nhật Bản, phụ trách Việt Nam, ông Nagahashi Masanori, Thẩm phấn, Chuyên gia dài hạn của Dự án JICA (điểm cầu trực tuyến) và ông Teramoto Tsugunori, Chuyên gia Dự án JICA tại Việt Nam; đại diện các đơn vị: Học viện Tư pháp; Thanh tra Bộ Tư pháp; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục (Vụ Nghiệp vụ 2, Vụ Nghiệp vụ 3, Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo), thành viên Tổ soạn thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 02/2016/TT-BTP; cùng đại diện Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Phòng kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của 11 địa phương (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Nam Định, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng) và đại diện Lãnh đạo của 28 Chi cục trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Văn Lực nêu rõ: Thông tư số 02/2016/TT-BTP là cơ sở pháp lý quan trọng việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong THADS. Qua hơn 04 năm triển khai, thực hiện Thông tư số 02/2016/TT-BTP đã có nhiều tác động tích cực và hiệu quả đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong việc thực hiện chỉ tiêu thi hành án do Quốc hội giao, phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong THADS. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thông tư số 02/2016/TT-BTP đã bộc lộ một số vướng mắc, bất cập chồng chéo. Cùng với đó là sự ra đời của Luật Tố cáo năm 2018 và Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tố cáo năm 2018, nhiều quy định thay đổi so với trước đây, dẫn đến việc áp dụng trong hệ thống THADS có lúc, có nơi còn chưa thống nhất. Đồng thời yêu cầu giải quyết đối với một số vấn đề mới phát sinh trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS, nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật đã đặt ra yêu cầu sửa đổi Thông tư số 02/2016/TT-BTP đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay. Với mục đích đánh giá hết những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiến tới ban hành Thông tư thay thế Thông tư 02/2016/TT-BTP, đề nghị các báo cáo viên trình bày tập trung, ngắn gọn, cụ thể, rõ ràng; có ví dụ, dẫn chứng để làm rõ vấn đề.
 


Mở đầu Hội thảo, ông Nguyễn Thắng Lợi - Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo trình bày tóm tắt chuyên đề “Vướng mắc, bất cập và định hướng sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp”. Tiếp đó, Hội thảo đã nghe 02 Chuyên đề do đại diện Lãnh đạo Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh và Cục THADS thành phố Hà Nội trình bày về những khó khăn, vướng mắc về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong THADS trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội. Sau cùng là tham luận của đại diện Chuyên gia Dự án JICA trình bày về nội dung khiếu nại trong THADS Nhật Bản.
 


Sau khi nghe các chuyên đề trao đổi nêu trên, các đại biểu tham dự Hội thảo đã tích cực phát biểu. Hội thảo đã nghe 6 ý kiến phát biểu (gồm 19 vấn đề) đến từ các cơ quan THADS địa phương, nội dung trao đổi tập trung vào những khó khăn, vướng mắc về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh của công dân trên thực tế khi giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động THADS.
Tại Hội thảo, đại diện Chuyên gia Nhật Bản cũng chia sẻ những nội dung liên quan đến khiếu nại về THADS Nhật Bản và gợi mở một số giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà cơ quan THADS Việt Nam đề cập. Đồng thời, chia sẻ mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp thực hiện các dự án tiếp theo.
 


Kết thúc Hội thảo, ông Nguyễn Văn Lực thay mặt Tổng cục THADS, cảm ơn ý kiến góp ý của các Chuyên gia Nhật Bản, ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội thảo, khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ, tối đa các ý kiến góp ý. Đồng thời, đề nghị các cơ quan THADS địa phương, đặc biệt là đơn vị trực tiếp tham mưu công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục thảo luận, tổng hợp ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 02/2016/TT-BTP để Tổng cục THADS tham mưu Lãnh đạo Bộ sớm ban hành Thông tư thay thế hoặc Thông tư sửa đổi hoàn thiện hơn, đầy đủ hơn, khắc phục những vướng mắc, bất cập nêu trên.

Thay mặt Lãnh đạo Tổng cục THADS, ông Nguyễn Văn Lực cảm ơn đại diện Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Tư pháp Nhật Bản, đồng chí Chuyên gia của Nhật Bản, cảm ơn tổ chức JICA đã luôn đồng hành, hỗ trợ cho các hoạt động Tổng cục THADS trong suốt thời gian qua. Hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều hoạt động phối hợp, hỗ trợ thiết thực, ý nghĩa hơn nữa./.
Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo