Tổng cục THADS đã tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bình Phước

05/06/2023


Tham dự buổi lễ có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Trần Thị Phương Hoa; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước, đại diện các cơ quan ban, ngành có liên quan của tỉnh Bình Phước, lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng các Chi cục THADS trực thuộc và toàn thể công chức Cục THADS tỉnh Bình Phước.
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Trần Thị Phương Hoa đã trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Hòa, Chấp hành viên cao cấp, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bình Phước giữ chức vụ Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bình Phước.
Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa đã thay mặt Lãnh đạo Tổng cục THADS cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước; sự phối hợp của các cơ quan có liên quan đối với công tác THADS tại địa phương và ghi nhận những kết quả đạt được của các cơ quan THADS tỉnh Bình Phước. Phó Tổng cục trưởng đề nghị tập thể lãnh đạo Cục THADS tỉnh Bình Phước, lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục và các Chi cục THADS trực thuộc tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, cùng nhau xây dựng các cơ quan THADS tỉnh Bình Phước thật sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện; tranh thủ tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, của Ban Chỉ đạo THADS trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ; Phối hợp thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ với các Sở ban ngành, cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, nhất là cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát, Công an trên địa bàn trong công tác THADS.

Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa tin rằng, ông Trần Văn Hòa trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm để thực hiện đạt chỉ tiêu mà Quốc hội, Bộ Tư pháp giao.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Văn Hòa, tân Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bình Phước bày tỏ niềm vinh dự, hạnh phúc khi được trao trọng trách mới, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục phấn đấu, học tập, tu dưỡng, đem hết khả năng, trách nhiệm, kinh nghiệm của mình cùng tập thể Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Bình Phước, lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục và các Chi cục THADS trực thuộc, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Quốc hội và Bộ trưởng Bộ Tư pháp giao.
                                                                   Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục THADS


Các tin khác