Tổng cục THADS tổ chức kiểm tra toàn diện công tác Thi hành án dân sự tại Cục THADS thành phố Đà Nẵng

05/06/2023

Thực hiện Quyết định số 1460/QĐ-TCTHADS ngày 29/12/2022 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự (THADS) năm 2023; Quyết định số 472/QĐ-TCTHADS ngày 24/5/2023 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS về kiểm tra toàn diện công tác THADS tại Cục THADS thành phố Đà Nẵng; sáng ngày 05/6/2023, Đoàn kiểm tra của Tổng cục THADS đã có buổi làm việc với Cục THADS thành phố Đà Nẵng để công bố Quyết định của Tổng Cục trưởng về việc kiểm tra toàn diện tại Cục THADS thành phố Đà Nẵng.
Tại buổi làm việc, thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Đặng Văn Huy, Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1 Tổng cục THADS, Phó Trưởng đoàn kiểm tra đã công bố nội dung Quyết định kiểm tra của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS và Kế hoạch kiểm tra của Đoàn kiểm tra. Theo đó, Đoàn kiểm tra gồm 12 thành viên, do đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS làm Trưởng đoàn sẽ kiểm tra toàn diện các mặt công tác (trừ nội dung về công tác tài chính, kế toán) của Cục THADS thành phố Đà Nẵng.
Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Sáu, Phó Cục trưởng Cục THADS thành phố Đà Nẵng cho biết, năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, số lượng việc phải thi hành án trên địa bàn thành Đà Nẵng liên tục tăng cao, nhiều vụ việc phức tạp, tài sản giá trị lớn, trong khi đó phải thực hiện chủ trương giảm biên chế nên gặp không ít khó khăn trong việc chỉ đạo, điều hành cũng như tổ chức thi hành án. Tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương đã đi vào nề nếp, ý thức tổ chức và tinh thần trách nhiệm được nâng lên; trong thời gian qua không có trường hợp nào vi phạm pháp luật trong công tác THADS; công tác phối hợp, chỉ đạo giải quyết một số vụ án phức tạp kéo dài được nhân dân, chính quyền địa phương đồng tình ủng hộ. Mặc dù tập thể Lãnh đạo Cục và toàn thể công chức, người lao động trên toàn thành phố đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, bám sát Kế hoạch công tác năm, quyết liệt, tập trung tổ chức thi hành án và kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế nhưng vẫn không hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao của năm 2022; kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng năm 2023 chưa đạt yêu cầu đề ra theo Kế hoạch....

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS, Trưởng Đoàn kiêm tra nhấn mạnh, đây là đợt kiểm tra thường xuyên theo Kế hoạch hằng năm của Tổng cục THADS đối với các cơ quan THADS địa phương nhằm đánh giá giá ưu điểm, kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác. Qua đó, phát hiện, chấn chỉnh, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đề ra các giải pháp để khắc phục hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền có biện pháp xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật.
Để việc kiểm tra đạt chất lượng, hiệu quả, đồng chí Phó Tổng cục trưởng, Trưởng Đoàn kiểm tra yêu cầu các thành viên Đoàn kiểm tra phát huy tinh thần làm việc nghiêm túc, hiệu quả, thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ theo Quy chế kiểm tra của Tổng cục THADS, phối hợp chặt chẽ với cá nhân, đơn vị được kiểm tra, nhất là các đồng chí Lãnh đạo, Chấp hành viên phụ trách hồ sơ, đánh giá khách quan, chính xác tình hình hoạt động của Cục THADS thành phố Đà Nẵng, nhất là các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thi hành án để kịp thời có biện pháp giải quyết, tháo gỡ nhằm góp phần giúp các cơ quan THADS thành phố Đà Nẵng hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ THADS, nói chung trong năm 2023 và những năm tiếp theo.
Theo Kế hoạch, Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra tại Cục THADS thành phố Đà Nẵng từ ngày 05/6/2023 đến hết ngày 15/6/2023. Trong thời gian kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ nghiên cứu các loại báo cáo, sổ sách, hồ sơ thi hành án; trao đổi, thảo luận với Lãnh đạo đơn vị, Chấp hành viên và công chức khác; tiến hành xác minh hoặc làm việc với các cơ quan hữu quan để làm rõ các nội dung kiểm tra. Cuối đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ công bố Kết luận kiểm tra sơ bộ để đơn vị được kiểm tra tiếp nhận, giải trình trước khi ban hành Kết luận chính thức./.
Văn phòng Tổng cục THADS


Các tin khác