Đôn đốc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ, án tín dụng ngân hàng, bán đấu giá tài sản và kiểm tra công tác tổ chức cán bộ tại Cục THADS tỉnh Quảng Ninh

09/06/2023


Căn cứ Kế hoạch số 1822/KH-ĐKT ngày 06/6/2023 của Tổng cục Thi hành án dân sự, sáng ngày 08/6/2023, Đoàn kiểm tra của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã làm việc trực tiếp với Cục THADS tỉnh Quảng Ninh để thực hiện việc đôn đốc chỉ tiêu, thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo án tín dụng ngân hàng, án bán đấu giá tài sản và kiểm tra công tác tổ chức cán bộ. Đoàn kiểm tra của Tổng cục THADS gồm có: Đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS – Trưởng đoàn; Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1- Phó Trưởng đoàn, cùng các thành viên đoàn kiểm tra. Về phía Cục THADS tỉnh Quảng Ninh gồm có Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và chuyên môn, Chi cục trưởng các Chi cục THADS.
Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Quảng Ninh đã báo cáo về kết quả công tác THADS, cụ thể:
Tổng số việc giải quyết là 6.660 việc, Số có điều kiện thi hành là: 5.631 việc, trong số việc có điều kiện thi hành, đã giải quyết thi hành xong 3.828 việc, tăng 372 việc (10,8%) so với cùng kỳ năm 2022; đạt tỷ lệ 67,98% (cao hơn 4,43% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 67,98% năm so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao 85,5%). Về tiền: Tổng số giải quyết là 3.356 tỷ 560 triệu 408 nghìn đồng, Số có điều kiện thi hành là 1.952 tỷ 493 triệu 213 nghìn đồng, thi hành xong là 360 tỷ 661 triệu 358 nghìn đồng, tăng 168 tỷ 825 triệu 097 nghìn đồng (88%) so với cùng kỳ năm 2022; đạt tỷ lệ 18,47% (cao hơn 8,72 % so với tỷ lệ cùng kỳ năm 2022 và đạt 18,47% so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao 46%).
 Đối với án tín dụng ngân hàng: Trong quá trình giải quyết vụ việc THADS liên quan đến án tín dụng ngân hàng nhận được sự phối hợp chặt chẽ của cấp Ủy, chính quyền địa phương các tổ chức đoàn thể cho đến các cơ quan hữu quan như Viện kiểm sát nhân dân, Ngân hàng, Tài nguyên – Môi trường, Công an. Bên cạnh đó, còn có những khó khăn như không xác định được tài sản là động sản như ô tô, xe máy, công trình đang ở đâu, ai là người đang quản lý tài sản; hợp đồng thế chấp tài sản không chặt chẽ (hiện trạng thực tế khác so với giấy chứng nhận; không có lối đi…); việc cho vay theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, khi xử lý tài sản còn có nhiều ý kiến khác nhau… Đối với án bán đấu giá: Các tài sản bán đấu giá nhiều lần không thành, các bất động sản ở vùng sâu, vùng xa; thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người mua trúng đấu giá còn nhiều vướng mắc… Trên cơ sở đó, Cục THADS tỉnh Quảng Ninh đã đưa ra một số kiến nghị, giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Sơn đã ghi nhận sự cố gắng của cán bộ, công chức trong toàn hệ thống cơ quan THADS tỉnh Quảng Ninh trong việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Cục, Chi cục THADS cơ bản thông suốt, phát huy dân chủ, vai trò của trí tuệ tập thể. Để hoàn thành, vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ trong đó có chỉ tiêu về việc và tiền được giao trong năm 2023, Cục THADS cần đặc biệt lưu ý đẩy nhanh kết quả THADS những tháng cuối năm 2023 bằng nhiều giải pháp, trong đó tập trung thực hiện một số nội dung sau: Nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác quản lý, chỉ đạo điều hành. Lãnh đạo Cục nắm chắc tình hình, sát sao trong chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của các Chi cục, Chấp hành viên. Rà soát, tập trung chỉ đạo các địa bàn trọng điểm, các vụ việc phức tạp, giá trị lớn; đồng thời chỉ đạo lựa chọn có thứ tự ưu tiên công việc để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; nâng cao hiệu quả của Tổ chỉ đạo xử lý nợ xấu, tập trung chỉ đạo, đưa ra nhiều giải pháp linh hoạt, tranh thủ sự quan tâm, vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương; phối hợp tốt với các tổ chức tín dụng các cơ quan liên quan, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tổ chức thi hành có hiệu quả đối loại việc này, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ chung.
Theo Kế hoạch, Đoàn công tác đã thực hiện nhiệm vụ trong hai ngày, từ ngày 08-09/6/2023.
Thu Hương - Vụ NV1


Các tin khác