Hội nghị giao ban công tác THADS, theo dõi THAHC quý III năm 2023 của Hệ thống Thi hành án dân sự: Tiếp tục phòng, chống tham nhũng, tiêu cực củng cố hệ thống trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới

22/06/2023

Sáng 21/6/2023, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) Nguyễn Quang Thái đã chủ trì cuộc họp giao ban công tác quý III/2023 của Hệ thống THADS. Đồng chủ trì có đồng chí Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Sơn. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục và các đồng chí Cục trưởng các Cục THADS địa phương.
Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Mở đầu hội nghị, đồng chí Tổng Cục trưởng thông tin quán triệt toàn văn nội dung phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị sơ kết một năm thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh và khẳng định đây là cơ sở quan trọng để toàn Hệ thống THADS áp dụng thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là trong công tác thu hồi tài sản thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế. Các đồng chí là Lãnh đạo của các đơn vị thuộc Tổng cục, Lãnh đạo các Cục THADS địa phương cần nắm rõ và có trách nhiệm thông tin quán triệt lại cho đội ngũ cán bộ, công chức của đơn vị mình để nắm rõ tinh thần, cũng như quan điểm chỉ đạo để thực hiện từng nội dung tại cơ quan, đơn vị, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến tác phong, lề lối làm việc, kỷ cương, kỷ luật và những “vùng cấm” đối với công chức THADS.
Thi hành hơn 300.000 việc và trên 62.000 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm 2023
Đồng chí Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thắng Lợi đã báo cáo kết quả công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) 8 tháng đầu năm 2023. Trong bối cảnh số việc, số tiền phải thi hành đều tăng so với cùng kỳ năm 2022 (tăng 7,08% về việc; 17,48% về tiền), toàn Hệ thống THADS đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đề ra nhiều giải pháp linh hoạt để tổ chức thi hành án đạt kết quả cao hơn so với cùng kỳ, trong đó kết quả thi hành xong về việc tăng 2,99%, về tiền tăng 3,03%. Tổng cục THADS tiếp tục tham mưu hoàn thiện thể chế về THADS, THAHC, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023-2028”, tham mưu Ban cán sự đảng triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW và tham gia quá trình góp ý, xây dựng dự thảo nhiều văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến THADS như Luật Đấu giá tài sản, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Đất đai, Luật Nhà ở,…
Công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đạt nhiều kết quả tích cực, thu hồi được trên 19.000 tỷ đồng. Tổ chức, bộ máy các cơ quan THADS tiếp tục được kiện toàn. Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, giáo dục chính trị, tư tưởng, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Công tác phối hợp liên ngành, với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục được tăng cường và thực hiện hiệu quả. Công tác quản lý ngân sách, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục được quản lý chặt chẽ, điều hành linh hoạt, công khai, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật tài chính. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tiếp tục được triển khai, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
Phát biểu tại phiên họp, đại diện lãnh đạo một số đơn vị của Tổng cục đã thông tin chi tiết hơn về tình hình thực hiện các lĩnh vực công tác, tập trung phân tích về những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, giải pháp khắc phục và phương hướng, nhiệm vụ công tác trong thời gian tới. Đồng thời, một số địa phương có ý kiến phát biểu về tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ trên địa bàn, báo cáo chi tiết giải pháp nhằm kịp thời chấn chỉnh, kiểm soát, phấn đấu về đích trong năm 2023, đồng thời cần sự tham mưu, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Tổng cục THADS, lãnh đạo các đơn vị của Tổng cục THADS nhằm tháo gỡ những vướng mắc, và có cách thức thực hiện hiệu quả, chính xác, đúng trọng tâm, trọng điểm.
Tiếp tục nâng cao hiệu quả và kiểm soát tình hình công tác THADS, THAHC
Kết luận hội nghị, Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái cho rằng Hội nghị đã đưa ra được các giải pháp của 1 số tồn tại, hạn chế; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, Chấp hành viên, và công chức trong toàn Hệ thống THADS. Với lượng việc, lượng tiền phải thi hành ngày càng nhiều, trong khi bị cắt giảm biên chế nhưng kết quả THADS chung vẫn tăng so với cùng kỳ.
Theo đó, Tổng Cục trưởng yêu cầu các Cục THADS tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư và các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 18-KH/BCSĐ ngày 06/8/2021 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về việc thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW; Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ ngày 29/3/2022 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm THADS, theo dõi THAHC giai đoạn 2022-2026 và Kế hoạch triển khai thực hiện của Bộ, của Tổng cục THADS và của các Cục THADS; Chương trình công tác trọng tâm trong lĩnh vực THADS, theo dõi THAHC năm 2023 của Bộ Tư pháp và Quyết định giao chỉ tiêu nhiệm vụ của Tổng cục THADS. Chủ động rà soát, kiểm soát thật tốt việc phân loại án, ưu tiên những loại việc có điều kiện thi hành trên một năm, tập trung cao độ để thực hiện cho xong, cho tốt án kinh tế tham nhũng, án tín dụng ngân hàng; kiểm soát chặt chẽ tài sản bán đấu giá; tập trung quan tâm công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, chỉ đạo, bám sát vào quy chế để thực hiện. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ Chấp hành viên, công chức làm công tác THADS. Kiên quyết xử lý nghiêm khắc đối với các trường hợp công chức vi phạm kỷ luật, có hành vi nhũng nhiễu, gây kéo dài việc tổ chức thi hành án vì động cơ mục đích không trong sáng.
Đối với các đơn vị trong Tổng cục THADS, Tổng Cục trưởng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục tiếp tục tham mưu, quán triệt, bám sát, nắm chắc địa bàn để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục từng lĩnh vực công tác do đơn vị phụ trách; phát huy cao độ vai trò lãnh đạo của các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục phụ trách lĩnh vực, phụ trách địa bàn.
Phạm Minh Đức - VPTC THADS


Các tin khác