Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa làm việc với Cục THADS thành phố Cần Thơ về việc đôn đốc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2023

30/06/2023


Sáng ngày 29/6/2023, Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa đã có buổi làm việc với tập thể Lãnh đạo Cục, Trưởng các phòng chuyên môn và Chi cục trưởng các Chi cục THADS(THADS) thuộc Cục THADS thành phố Cần Thơ về kết quả công tác THADS, theo dõi Thi hành án hành chính (THAHC) 9 tháng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm.
Đánh giá kết quả công tác THADS, theo dõi THAHC 9 tháng đầu năm 2023 (từ 01/10/2022 đến 29/6/2023), đồng chí Nguyễn Viết Xuân, Cục trưởng Cục THADS thành phố Cần Thơ cho biết: với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền địa phương, nhất là việc Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ ban hành Công văn số 774-CV/TU ngày 31/5/2023 về việc nâng cao chất lượng công tác THADS; quản lý chặt chẽ công tác kế toán và quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong THADS và Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ có Công văn số 2268/UBND-NC ngày 23/6/2023 chỉ đạo phối hợp, nâng cao chất lượng công tác THADS; sự nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn của công chức, người lao động các cơ quan THADS trên địa bàn, kết quả công tác THADS 9 tháng đầu năm tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, kết quả thi hành xong về việc, về tiền đều tăng so với cùng kỳ. Cụ thể, về việc, toàn Thành phố đã thi hành xong 6.466 việc, đạt tỷ lệ 63,88%, tăng 2,12% so với cùng kỳ năm 2022; về tiền, đã thi hành xong trên 708 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 31,32%, tăng 1,85% so với cùng kỳ; công tác tổ chức các cơ quan từng bước ổn định và hoạt động hiệu quả hơn; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các đơn vị sâu sát; việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật về cơ bản được thực hiện tốt... đạt được kết quả như trên là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tổng cục THADS và của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự hỗ trợ phối hợp có hiệu quả của các ban ngành hữu quan, cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của công chức, người lao động tại Cục và các Chi cục góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác THADS trên địa bàn thành phố Cần Thơ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính tại một số đơn vị đôi lúc chưa nghiêm túc, số lượng việc, tiền có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau còn nhiều và tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm 2022; năng lực, trình độ của một số công chức, Chấp hành viên chưa đáp ứng yêu cầu...

Tại buổi làm việc, các đồng chí Trưởng phòng thuộc Cục và Chi cục trưởng các Chi cục THADS đã thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá những tồn tại, hạn chế trong 9 tháng đầu năm và đưa ra một số giải pháp nhằm khắc phục triệt để, phấn đầu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa khẳng định Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục THADS luôn dành sự quan tâm rất lớn đối với công tác THADS của thành phố Cần Thơ. Ghi nhận nỗ lực và kết quả đạt được của Cục THADS thành phố Cần Thơ trong 9 tháng năm 2023, nhất là trong công tác chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; đồng thời, chia sẻ những khó khăn về cơ sở vật chất, nguồn lực để đảm bảo cho việc tổ chức thi hành án đạt hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, Phó Tổng cục trưởng cũng lưu ý một số vấn đề, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan THADS của thành phố Cần Thơ nêu cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu đơn vị, tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, tranh thủ tối đa sự quan tâm, vào cuộc quyết liệt của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố. Từng đồng chí Lãnh đạo Cục phải nắm chắc tình hình, sát sao trong chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của các Chi cục, Chấp hành viên. Rà soát, tập trung chỉ đạo các địa bàn trọng điểm, các vụ việc phức tạp, giá trị lớn, hạn chế đến mức tối thiểu những vi phạm xảy ra, nhất là công tác quản lý tiền, tài sản, thu chi tiền thi hành án…; tăng cường phối hợp với liên ngành địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023. Phó Tổng cục trưởng cũng lưu ý Cục THADS thành phố Cần Thơ cần tập trung tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và kịp thời kiện toàn công tác tổ chức các bộ, nhất là tại các địa bàn còn nhiều hạn chế, yếu kém, có giải pháp cụ thể để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao để bổ sung cho các đơn vị còn thiếu.


Các tin khác