Kiểm tra chuyên đề công tác thi hành án dân sự năm 2023 tại Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi

03/07/2023


Thực hiện Quyết định số 1460/QĐ-TCTHADS ngày 29/12/2022 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự năm 2023, sáng ngày 03/7/2023 tại trụ sở Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi, Đoàn kiểm tra của Tổng cục THADS đã tổ chức buổi công bố Quyết định kiểm tra số 589/QĐ-TCTHADS ngày 23/6/2023 về kiểm tra chuyên đề công tác thi hành án dân sự năm 2023 tại Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi. Tham dự buổi công bố Quyết định kiểm tra có đồng chí Hoàng Thế Anh, Vụ Trưởng Vụ Nghiệp vụ 3 - Trưởng đoàn, cùng thành viên Đoàn kiểm tra là các đồng chí Thẩm tra viên cao cấp, Thẩm tra viên chính thuộc các đơn vị của Tổng cục THADS. Về phía Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi có đồng chí Võ Văn Xông - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi, cùng toàn thể các đồng chí là Lãnh đạo Cục THADS, các đồng chí Trưởng, Phó các Phòng chuyên môn, các Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án thuộc Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi.

Thay mặt Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi, đồng chí Nguyễn Hồng Quảng – Phó trưởng phòng phụ trách phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án báo cáo các nội dung theo Kế hoạch của Đoàn kiểm tra, cụ thể:
- Năm 2022 (từ ngày 01/10/2021 đến ngày 30/9/2022): Tổng số phải thi hành 730 việc/215 tỷ 657 triệu 258 nghìn đồng. Kết quả phân loại: số có điều kiện là 646 việc/171 tỷ 240 triệu 198 nghìn đồng (chiếm 88,49% về việc và 79,40% về tiền trong tổng số phải thi hành), số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) 81 việc/41 tỷ 258 triệu 171 nghìn đồng (chiếm 11,1% về việc và 19,13% về tiền trong tổng số phải thi hành), 01 việc hoãn thi hành án/67 triệu 089 nghìn đồng, 02 việc tạm đình chỉ thi hành án/3 tỷ 091 triệu 800 nghìn đồng. Kết quả giải quyết: đã thi hành xong 552 việc/123 tỷ 830 triệu 404 nghìn đồng (đạt tỷ lệ 85,45% về việc và 72,31% về tiền), số chuyển kỳ sau giải quyết 178 việc/91 tỷ 826 triệu 854 nghìn đồng.
- 09 tháng đầu năm 2023 (từ ngày 01/10/2022 đến ngày 30/6/2023): Tổng số phải thi hành 564 việc/250 tỷ 339 triệu 531 nghìn đồng. Kết quả phân loại: số có điều kiện là 481 việc/103 tỷ 975 triệu 625 nghìn đồng (chiếm 85,28% về việc và 41,53% về tiền trong tổng số phải thi hành), số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) 80 việc/143 tỷ 205 triệu 017 nghìn đồng (chiếm 14,18% về việc và 57,20% về tiền trong tổng số phải thi hành), 01 việc hoãn thi hành án/67 triệu 089 nghìn đồng, 02 việc tạm đình chỉ thi hành án/3 tỷ 091 triệu 800 nghìn đồng. Kết quả giải quyết: đã thi hành xong 352 việc/42 tỷ 901 triệu 851 nghìn đồng (đạt tỷ lệ 73,18% về việc và 41,26% về tiền), số chuyển kỳ sau giải quyết 212 việc/207 tỷ 437 triệu 680 nghìn đồng.
Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động, quyết liệt triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ đầu năm bằng các văn bản chỉ đạo, chương trình, kế hoạch cụ thể; giao chỉ tiêu, nhiệm vụ phù hợp với đặc điểm tình hình từng đơn vị và bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ chung của tỉnh; tranh thủ tối đa sự quan tâm, phối hợp của cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban ngành có liên quan; tập trung giải quyết các vụ án kinh tế, tham nhũng, án tín dụng ngân hàng, án có giá trị thi hành lớn có ảnh hưởng đến việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ, án còn tồn đọng, kéo dài, bám sát từng địa bàn, vụ việc để có cơ sở chỉ đạo Chấp hành viên quyết liệt tổ chức thi hành, do đó, kết quả THADS, theo dõi THAHC năm 2022 tại Cục THADS tỉnh đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao.
Trên cơ sở báo cáo của Cục, thành viên Đoàn kiểm tra đã trao đổi yêu cầu làm rõ thêm một số nội dung trong báo cáo. Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Hoàng Thế Anh – Trưởng đoàn đã quán triệt đầy đủ các nội dung, mục đích, yêu cầu đối với việc kiểm tra và chỉ đạo Đoàn kiểm tra, Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi nghiêm túc thực hiện.
Đoàn kiểm tra làm việc tại Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 03/7/2023 đế hết ngày 04/7/2023.


Các tin khác