Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự chúc mừng một số cơ quan báo chí nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2023)

22/06/2023


Nhân dịp kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2023), thay mặt tập thể Đảng ủy và Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự, Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Thắng Lợi đã tới chúc mừng Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật và Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Thi hành án dân sự.

Đến chúc mừng các cơ quan, đơn vị, đồng chí Nguyễn Thắng Lợi đã bày tỏ sự cảm ơn đối với các đơn vị trong thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng Tổng cục Thi hành án dân sự trong công tác truyền thông, xử lý thông tin báo chí. Các đơn vị báo chí, Cổng thông tin điện tử đã kịp thời thông tin, phản ánh trung thực, khách quan các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi hành án dân sự; đặc biệt có nhiều hoạt động tuyên truyền, đưa tin, bài về kết quả công tác thi hành án dân sự, các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thi hành án… Qua đó, góp phần quan trọng để Tổng cục Thi hành án dân sự cũng như các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Bộ Tư pháp giao. Những hoạt động phối hợp đó đồng thời cũng đã nâng cao vị thế của Hệ thống thi hành án dân sự trong hệ thống chính trị, đồng thời củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp.
Nhân dịp này, Tổng cục Thi hành án dân sự gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Thi hành án dân sự và đặc biệt là phóng viên, những người làm báo. Đồng thời, Tổng cục Thi hành án dân sự mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan và phóng viên báo chí đối với hoạt động thi hành án dân sự trong thời gian tới. 

Đại diện Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Thi hành án dân sự đều bày tỏ niềm vui mừng và cảm ơn sự quan tâm của Tổng cục Thi hành án dân sự; cam kết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Tổng cục Thi hành án dân sự trong công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động thi hành án dân sự.

 


Các tin khác