Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan THADS nâng cao hiệu quả toàn diện và tăng cường kiểm soát công tác THADS, THAHC đáp ứng yêu cầu tình hình mới

23/06/2023
Sáng 23/6/2023, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã làm việc với Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) về tình hình lãnh đạo, chỉ đạo công tác THADS, theo dõi THAHC từ năm 2019 đến nay, trọng tâm là kết quả THADS 8 tháng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp cùng các đồng chí Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp cùng các đồng chí lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ, Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục THADS và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục THADS.Kết quả THADS tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực
Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục, đồng chí Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thắng Lợi đã báo cáo kết quả công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) 8 tháng đầu năm 2023. Trong bối cảnh số việc, số tiền phải thi hành đều tăng so với cùng kỳ năm 2022 (tăng 7,08% về việc; 17,48% về tiền), toàn Hệ thống THADS đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đề ra nhiều giải pháp linh hoạt để tổ chức thi hành án đạt kết quả cao hơn so với cùng kỳ. Về việc, đã thi hành xong hơn 300.000 việc, đạt tỉ lệ 61,12%, tăng 2,99% so với cùng kỳ; về tiền: đã thi hành xong trên 62 nghìn tỷ đồng, đạt tỉ lệ 29,42%, tăng 3,03% so với cùng kỳ năm 2022.
Công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đạt nhiều kết quả tích cực, thu hồi được trên 19.000 tỷ đồng. Trong tổng số 133 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, đã thi hành xong 45 vụ việc; 07 vụ việc đã xử lý xong hết tài sản, đã xác minh và phân loại chưa có điều kiện thi hành án; thu được trên 75 nghìn tỷ đồng.
Về công tác theo dõi THAHC, Tổng cục THADS đã tham mưu trình Lãnh đạo Bộ ban hành các Kế hoạch, Công văn về việc chấp hành pháp luật TTHC và THAHC năm 2023, đồng thời có văn bản hướng dẫn nghiệp vụ theo dõi THAHC. Kết quả THAHC, các cơ quan hành chính đã thi hành xong 216/897 việc (trong đó, số bản án đã có quyết định buộc THAHC của Tòa án là 70 bản án, số bản án chưa có quyết định buộc THAHC của Tòa án  là 146 bản án).
Tổng cục THADS tiếp tục tham mưu hoàn thiện thể chế về THADS, THAHC, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023-2028”, tham mưu Ban cán sự đảng triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW và tham gia quá trình góp ý, xây dựng dự thảo nhiều văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến THADS như Luật Đấu giá tài sản, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Đất đai, Luật Nhà ở,…
Công tác chỉ đạo, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài cùng các mặt công tác khác có nhiều chuyển biến. Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, giáo dục chính trị, tư tưởng, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Công tác phối hợp liên ngành, với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục được tăng cường. Công tác quản lý ngân sách, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục được quản lý chặt chẽ, điều hành linh hoạt, công khai, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật tài chính.
Đạt được những kết quả như trên là có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời, quyết liệt của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, đặc biệt là vai trò của đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng và Ủy viên Ban cán sự đảng phụ trách công tác THADS, sự vào cuộc ngày càng sâu sát, quyết liệt, kịp thời của các cấp, các ngành và sự đồng tình, ủng hộ của xã hội đối với công tác THADS.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như một số địa phương có kết quả THADS đạt thấp; kết quả thi hành án tín dụng ngân hàng, kết quả thu hồi tài sản đến nay vẫn còn chưa đạt như mong muốn; công tác tổ chức cán bộ trong một số trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế...
Tiếp tục kiểm soát tình hình các mặt công tác trong lĩnh vực THADS, THAHC

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái nhấn mạnh tới vai trò của công tác kiểm tra, tự kiểm tra nhằm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trên cơ sở Quy chế kiểm tra trong THADS (ban hành tại Quyết định số 196/QĐ-TCTHADS ngày 03/3/2021) và Chương trình hành động đẩy mạnh phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS giai đoạn 2021-2025, Tổng cục THADS thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động kiểm tra, chú trọng công tác tự kiểm tra, kết hợp hướng dẫn chi tiết các quy trình công tác và đôn đốc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ. Tổng cục THADS đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề tại một số địa bàn, qua đó, phát hiện một số vi phạm, sai phạm với mức độ khác nhau của Chấp hành viên, công chức làm công tác THADS, một số trường hợp chuyển cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, hiện nay Tổng cục THADS đang yêu cầu các địa phương tiến hành tổng rà soát, kiểm tra các loại án để phân loại chính xác; tập trung tổ chức thi hành án có điều kiện; ưu tiên cao độ án trên 1 năm; làm rõ nguyên nhân chưa thi hành án có điều kiện để phân công, bố trí một cách phù hợp... Với chỉ đạo quyết liệt của Tổng cục THADS, các Cục THADS cũng rất quyết tâm chỉ đạo các Chi cục cố gắng làm tốt công tác rà soát, phân loại, thi hành án, nhất là tại các địa bàn trọng điểm và các địa bàn “vùng trũng”.
Qua đó, đại diện Lãnh đạo một số đơn vị đã tập trung cho ý kiến về hiệu quả công tác phối hợp trong công tác thanh tra, kế hoạch-tài chính, tổ chức cán bộ trong hệ thống THADS; nhiệm vụ đặt ra đối với ngành THADS trong việc triển khai Nghị quyết số 27; tham khảo kinh nghiệm quốc tế và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực THADS; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, Chấp hành viên; công tác bán đấu giá tài sản thi hành án; công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực THADS… Các đồng chí Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp cũng đồng tình với các ý kiến tại buổi làm việc và yêu cầu Tổng cục THADS nghiêm túc tiếp thu trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ để tăng cường chỉ đạo điều hành với các cơ quan THADS địa phương.

Sau khi nghe các ý kiến, Bộ trưởng Lê Thành Long khẳng định Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác THADS. Bộ trưởng ghi nhận những chuyển biến tích cực trong công tác THADS, THAHC trong thời gian vừa qua, đặc biệt là trong công tác chấn chỉnh, tăng cường nhận thức của các cơ quan THADS về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Trong thời gian tới, Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục THADS rà soát tất cả các văn bản chỉ đạo liên quan tới công tác THADS để tiến hành sơ kết, tổng kết, tiếp tục tham mưu hoàn thiện thể chế về THADS một cách đồng bộ. Riêng với án hành chính, cần tiếp tục có giải pháp, tăng cường chỉ đạo điều hành, đôn đốc, kiểm tra để tăng cường nhận thức của chính quyền các cấp về trách nhiệm chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và THAHC, qua đó tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác THAHC. Cùng với đó tập trung giải quyết án có điều kiện thi hành; tiếp tục củng cố hệ thống tổ chức cán bộ, kịp thời sắp xếp, kiện toàn đầy đủ đội ngũ lãnh đạo quản lý, Chấp hành viên từ Cục đến các Chi cục.
Bộ trưởng nhấn mạnh Tổng cục THADS đã kịp thời tổ chức quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương tại Hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tuy nhiên, trong thời gian tới, toàn hệ thống THADS cần tập trung nghiên cứu, coi đây là “kim chỉ nam” và tổ chức thực hiện nghiêm đến các Cục, Chi cục để đề cao tinh thần không nhân nhượng với bất kỳ hành vi tham nhũng, tiêu cực nào và tuyệt đối không né tránh, đùn đẩy khi thực hiện nhiệm vụ. Song song với đó, cần chú trọng việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, kiên quyết và kịp thời xử lý một số trường hợp vi phạm theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền; tiếp tục xác định các địa bàn, vụ việc trọng điểm để tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm; kịp thời trong hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, quyết liệt hơn trong công tác chỉ đạo điều hành; tăng cường hợp tác quốc tế, công tác truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực THADS.
Phạm Minh Đức - VPTC


Các tin khác