Hoàn thành đợt 1 Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ giải quyết khiếu nại tố cáo về thi hành án dân sự

18/08/2011
Dưới sự chỉ đạo sát sao của Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính và Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự, với sự phối hợp chặt chẽ của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng và các đơn vị chức năng thuộc Bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự đã hoàn thành đợt 1 kế hoạch năm 2011 về tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, phân loại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự và các vấn đề có liên quan.


Với sự tham gia của gần 400 đại biểu là đại diện Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, một số Chi cục trưởng nơi có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo và các công chức được phân công làm công tác trực tiếp tiếp dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan thi hành án dân sự các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở ra.

Sau lời phát biểu khai mạc và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng phụ trách công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, các đại biểu đã được các báo cáo viên là Lãnh đạo và các chuyên viên có nhiều kinh nghiệm về nghiệp vụ cũng như thực tiễn của Vụ Giải quyết khiếu nại tố cáo, Tổng cục Thi hành án dân sự  quán triệt các quy định của pháp luật, cũng như truyền đạt các kỹ năng, chỉ rõ những điểm cần lưu ý thông qua những ví dụ cụ thể để tránh sai sót của thực tiễn công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo và quản lý công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự. Bên cạnh đó, đại biểu cũng đã được nghe đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Cục trưởng Cục Bồi thường Nhà nước truyền đạt chuyên đề quan trọng và liên quan trực tiếp đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo là trách nhiệm bồi thường Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự.

Ngoài phần trình bày của các báo cáo viên, chương trình tập huấn cũng đã dành thời gian hợp lý để các đại biểu trao đổi về những điểm chưa rõ trong các quy định của pháp luật liên quan đến các chuyên đề hoặc các vấn đề khó khăn gặp phải trong thực tiễn. Ngoài những câu hỏi, đề nghị giải đáp hướng dẫn gửi đến ban tổ chức bằng văn bản, một số đại biểu đã tham gia thảo luận trực tiếp tại Hội trường. Các ý kiến trao đổi, các câu hỏi đều đã được Ban tổ chức giải đáp; các kiến nghị cũng đã được Ban tổ chức ghi nhận để có biện pháp xử lý trong thời gian tới.

Sự thành công của đợt 1 Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, phân loại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự và các vấn đề liên quan được ghi nhận bởi được đại biểu của các cơ quan thi hành án dân sự địa phương đánh giá là các chuyên đề rất sát với thực tiễn, đi sâu vào kỹ năng, đúng phương châm “cầm tay chỉ việc” cho cán bộ làm công việc vốn còn nhiều lúng túng như công tác giải quyết khiếu nại tố cáo và quản lý công tác giải quyết khiếu nại tố cáo về thi hành án dân sự./.

                                                   Vụ giải quyết khiếu nại tố cáo