Đoàn kiểm tra Bộ Tư pháp làm việc tại THADS tỉnh Quảng Ngãi về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp và công tác thi đua khen thưởng năm 2007 trong lĩnh vực thi hành án dân sự

18/10/2007

Chiều ngày 15/10/2007, Đoàn kiểm tra Bộ Tư Pháp do đồng chí Lê Văn Duyên – Phó Vụ trưởng Vụ thi đua – Khen thưởng Bộ Tư pháp làm trưởng Đoàn đã tiến hành kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01/2007/CT-BTP ngày 23/01/2007 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp và công tác thi đua khen thưởng năm 2007 trong lĩnh vực thi hành án dân sự.Tại buổi kiểm tra, Đoàn đã nghe đồng chí Phan Tấn Nộ - Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi báo cáo tình hình công tác thi hành án dân sự trong năm 2007; những vướng mắc trong nghiệp vụ thi hành án dân sự mà các cơ quan Thi hành án dân sự rong toàn tỉnh gặp phải; việc tổ chức thực hiện công tác thi đua – khen thưởng năm 2007 và kết quả đạt được…Nhìn chung, trong năm 2007 công tác Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh nói chung và Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi nói riêng đã đạt và vượt chỉ tiêu thi đua do Bộ Tư pháp đề ra; về việc đã thi hành xong 3.385 việc (trong đó xong hoàn toàn là 2.934 việc), đạt tỷ lệ 79% so với số việc có điều kiện thi hành; về tiền đã thu được 35.585.457.000 đồng (trong đó thực thu là 29.556.813.000 đồng), đạt tỷ lệ 72% so với số tiền có điều kiện thi hành.

Thông qua báo cáo của Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh và trực tiếp tiến hành kiểm tra, Đoàn đã biểu dương và ghi nhận những thành tích mà Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi đạt được trong công tác thi hành án dân sự và trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp theo tinh thần Chỉ thị số 01/2007/CT-BTP ngày 23/01/2007 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp; việc áp dụng các giải pháp cụ thể của địa phương, đơn vị để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp (chủ yếu trong công tác thi hành án dân sự); việc chỉ đạo, tổ chức phong trào; việc thực hiện các nội dung thi đua, kết quả đạt được; đồng thời đối với những kiến nghị của địa phương, Đoàn sẽ tổng hợp và báo cáo Bộ Tư pháp xem xét giải quyết./.

Huy Ân – Văn Xông