Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai: Tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự

Trong 2 ngày 04 – 05/8/2008 tại thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa. Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho chấp hành viên, cán bộ công chức thi hành án dân sự toàn tỉnh.

Kết quả công tác thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi qua 09 tháng đầu năm 2008

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/2001/CT-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả trong công tác thi hành án dân sự; Quyết định số 49/QĐ-BTP ngày 16/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp đối với lĩnh vực Thi hành án dân sự.

15 năm phấn đấu trưởng thành của các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá IX đã thông qua Nghị quyết ngày 06/10/1992 về việc bàn giao công tác Thi hành án từ TAND các cấp sang các cơ quan của Chính phủ theo tinh thần pháp lệnh thi hành án dân sự ngày 21/4/1993 và Điều 136 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, ngày 02/6/1993 Thủ tướng chính phủ có Chỉ thị số 226/TTg về triển khai việc bàn giao và tăng cường công tác thi hành án dân sự.

THADS tỉnh Thái Nguyên: Kết quả đợt thi đua đặc biệt theo Kế hoạch số 772/KH-BTP ngày 20/3/2008 của Bộ Tư pháp

Ngay từ đầu năm, Thi hành án dân sự 02 cấp của tỉnh Thái Nguyên đã quán triệt tinh thần Chương trình trọng tâm công tác Tư pháp theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BTP ngày 16.01.2008 của Bộ trưởng, chủ động lên kế hoạch và tích cực áp dụng nhiều biện pháp để phân loại, giải quyết án theo quy định của pháp luật.

10 năm thực hiện chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước trong lĩnh vực thi hành án dân sự ở Vĩnh Phúc

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về chiến lược cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Sở Tư pháp Vĩnh Phúc đã chỉ đạo T.H.A tỉnh tổ chức triển khai học tập, nghiên cứu quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức trong khối thi hành án dân sự của tỉnh.

Phú Yên tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề thi hành án dân sự cho cấp huyện, Tp

Thực hiện theo chủ trương của Bộ Tư Pháp. Tháng 7 vừa qua, Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên, đã tổ chức Hội nghị tập huấn các chuyên đề về thi hành án dân sự cho Chấp hành viên thi hành án cấp Huyện, Tp . Tới dự Hội nghị có đồng chí Phạm Xuân- Giám đốc Sở Tư Pháp, chỉ đạo Hội nghị và có mặt đầy đủ các đồng chí Phó trưởng, Chấp hành viên thi hành án cấp huyện tập trung nghe báo cáo viên truyền đạt lại nội dung các chuyên đề thi hành án dân sự.

Họp Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên tỉnh Thái Nguyên

Ngày 31/7/2008, Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên của tỉnh Thái nguyên họp để xem xét, đề nghị bổ nhiệm lại, bổ nhiệm mới chức danh chấp hành viên cấp huyện của tỉnh Thái nguyên

Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định tiếp tục chỉ đạo công tác thi hành án dân sự trong tỉnh

Trong chín tháng đầu năm 2008, các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh đã có nhiều biện pháp, giải pháp nhằm thực hiện các nhiệm vụ được giao Tuy nhiên so với chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, các cơ quan Thi hành án dân sự tổ chức thi hành án đạt tỷ lệ chưa cao (đạt 60% về việc và 37% về tiền so với số việc và tiền có điều kiện thi hành). Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian đến, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định yêu cầu Trưởng Thi hành án dân sự các huyện, thành phố trong tỉnh tiếp tục đề ra các biện pháp nhằm đột phá trên các mặt công tác cụ thể sau đây:

Cà Mau: Ban hành Quy chế về trách nhiệm công vụ, nguyên tắc làm việc và mối quan hệ công tác của THADS tỉnh.

Căn cứ Pháp lệnh Thi hành án dân sự (THADS); Nghị định số 50/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan quản lý THADS, cơ quan THADS và cán bộ, công chức (CB,CC) làm công tác THADS, Trưởng THADS tỉnh Cà Mau theo thẩm quyền được giao, vừa ban hành Quy chế về trách nhiệm công vụ, nguyên tắc làm việc và mối quan hệ công tác của THADS tỉnh, để cụ thể hoá các quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm công vụ của Trưởng, phó THADS tỉnh, thủ trưởng các phòng chuyên môn; mối quan hệ công tác và nguyên tắc làm việc của THADS. Quy chế có 10 Chương, 34 Điều được ban hành kèm theo Quyết định số 517/QĐ-THA. Dưới đây xin nêu một vài quy định cụ thể:

Cà Mau: Chỉ đạo điểm thành công Đại hội Chi bộ Thi hành án dân sự tỉnh lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2008 – 2010)

Thực hiện Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Đảng uỷ Dân Chính Đảng, theo Kế hoạch số 11-KH/ĐU v/v tổ chức Đại hội các chi bộ (nhiệm kỳ 2008 – 2010) trực thuộc, Đảng uỷ Sở Tư pháp đã chọn Chi bộ Thi hành án dân sự tỉnh (THADS) làm điểm chỉ đạo đại hội để rút kinh nghiệm chỉ đạo 5 chi bộ trực thuộc còn lại. Vừa qua, tại Hội trường THADS tỉnh, ngày 20/7/2008 Chi bộ THADS tỉnh đã tổ chức đại hội lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2008 – 2010) thành công tốt đẹp. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đ/c Nguyễn Thanh Reo, Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; 10/10 đảng viên của Chi bộ THADS tỉnh và 5 đại biểu khách mời là bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Sở.