Phú Yên: Nhiều chuyển biến trong công tác thi hành án dân sự

Thực hiện Chỉ thị số: 01/2007/CT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về “Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác thi hành án dân sự năm 2007”, toàn ngành thi hành án tỉnh Phú Yên đã có nhiều nỗ lực trong công tác thi hành án.

Đại hội chi bộ THADS tỉnh Lào Cai lần thứ nhất nhiệm kỳ 2007 – 2012.

Thực hiện Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và hướng dẫn của Đảng uỷ khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh Lào Cai, ngày 10/12/2007 Chi bộ Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai tiến hành Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2006 - 2007 và đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2007 – 2012.

Thanh niên T.H.A DS tỉnh Bình Định giúp dân khắc phục hậu quả bão lụt

Ngày 09/12/2007 Đoàn viên thanh niên cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Bình Định tham gia hưởng ứng chiến dịch : “Tuổi trẻ Dân chính Đảng giúp dân khắc phục hậu quả bão lụt”.

THADS tỉnh Lào Cai với công tác xây dựng Đảng

Chi bộ thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai được thành  lập từ năm 2000  trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, Chi bộ Thi hành án qua các nhiệm kỳ đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Chi bộ luôn đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh.

THADS huyện Bảo Yên – Lào Cai: Kết quả thực hiện chỉ thị 01/2007/CT-BTP ngày 23/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Kế hoạch số 12/KH – STP ngày 11/01/2007 của giám đốc Sở Tư pháp Lào Cai

Ngay sau Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm về công tác tư pháp năm 2007 của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai.  Trên cơ sở nội dung Chỉ thị số 01/2007/CT – BTP ngày 23/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2007; Kế hoạch số 12/KH – STP ngày 11/01/2007 của Giám đốc Sở Tư pháp Lào Cai; Kế hoạch công tác năm của THADS tỉnh Lào Cai. THADS huyện Bảo Yên đã báo cáo Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện và triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị, đồng thời xây dựng kế hoạch năm 2007 và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mỗi cán bộ, công chức trong đơn vị.

Công tác thi hành án dân sự huyện Bát Xát - Lào Cai

Bát Xát là huyện vùng cao biên giới thuộc tỉnh Lào Cai, có nhiều dân tộc cùng làm ăn sinh sống, đời sống của một bộ phận nhân dân còn rất khó khăn. Địa bàn rộng từ trung tâm huyện đến các xã rất xa có xã cách gần 100km, giao thông đi lại rất khó khăn đặc biệt là mùa mưa thường xuyên sẩy ra ách tắc. Đối tượng thi hành án phần lớn là người dân tộc thiểu số nên nhận thức của họ nói riêng và người dân nói chung về pháp luật còn rất hạn chế, khả năng về kinh tế của các đối tượng phải thi hành án rất hạn chế thậm chí không có tài sản để thi hành.

Phú Yên: Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên vừa có Chỉ thị  tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự (THADS)

T.H.A DS tỉnh Bình Định: Đánh giá kết quả công tác năm 2007, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2008

 Tổng kết đánh giá kết quả công tác trong năm 2007, đồng thời chuẩn bị kế hoạch cụ thể để thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2008, vừa qua Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định đã có báo cáo tổng kết đánh giá kết quả hoạt động công tác năm 2007 trên địa bàn tỉnh và triển khai chương trình công tác năm 2008.

Thái Nguyên: Việc triển khai thực hiện miễn, giảm Thi hành án theo Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT ngày 17.6.2005 đạt tỷ lệ thấp.

Các văn bản như Bộ luật hình sự, Bộ Luật tố tụng hình sự, Pháp lệnh thi hành án  dân sự 2004 v à Nghị định 173/N Đ-CP ngày 30.9.2004 quy định về miễn giảm chấp hành hình phạt tiền, án phí cho người phải thi hành án. Hướng dẫn cụ thể về vấn đề này, Liên ngành Trung ương đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT/TANDTC- VKSNDTC-BTP-BTC-BCA ngày 17.6.2005 ( sau đây gọi tắt là Thông tư 02 ) để hướng dẫn các cơ quan thực hiện việc miễn giảm khoản tiền phạt và án phí.

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2007 tại T.H.A DS tỉnh Bình Định.

Ngày 16/11/2007 Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2007 và phát động phong trào thi đua năm 2008 đối với các Cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn toàn tỉnh, tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Hay, Phó trưởng Thi hành án-Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng, đã tổng kết, đánh giá công tác thi đua năm 2007 đối với các tập thể cơ quan và cá nhân cán bộ công chức thi hành án trên địa bàn tỉnh.