THADS Bình Định: Chuẩn bị xét thi đua, khen thưởng đợt I - 2008 theo kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2008

Để thực hiện tốt các chương trình và kế hoạch công tác của Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định năm 2008, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong năm, chào mừng 63 năm ngày thành lập ngành Tư pháp và 15 năm ngày thành lập cơ quan Thi hành án dân sự, ngày 12/11/2007 Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định đã phát động phong trào thi đua trong công tác thi hành án dân sự năm 2008 ở các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh Bình Định. Phong trào thi đua năm 2008 được chia thành 2 đợt:

THADS tỉnh Thái Nguyên: Hướng dẫn thực hiện chế độ nghỉ phép hằng năm đối với công chức làm công tác thi hành án dân sự

Trong nhiều năm qua, các cơ quan Thi hành án dân sự của tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của công chức làm công tác thi hành dân sự, góp phần bảo vệ  quyền và lợi ích của người lao động, động viên công chức hoàn thành nhiệm vụ.

Ninh Bình: Tiếp tục kiện toàn về tổ chức để nâng cao hiệu quả công tác THADS

Đội ngũ cán bộ THADS tỉnh Ninh Bình hiện nay có 93 công chức, trong đó có 39 chấp hành viên, 27 chuyên viên, 11 kế toán, 10 cán sự, 5 thủ kho và 01 lái xe. Đội ngũ cán bộ hiện nay rất đa dạng về độ tuổi và học vấn.

THADS thành phố Nam Định sơ kết đợt thi đua chào mừng ngày 30/4 và 1/5

Để không ngừng nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thi hành án, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua của Bộ Tư pháp đề ra, đồng thời để khích lệ tinh thần thi đua của cán bộ, chấp hành viên, nhân dịp kỷ niệm 33 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5, Thi hành án dân sự thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định phát động đợt thi đua đặc biệt trong toàn đơn vị với mục tiêu: giảm án tồn đọng, xác minh, phân loại án giải quyết dứt điểm án có điều kiện thi hành. Đợt thi đua bắt đầu từ ngày 01/3/2008 và kết thúc vào ngày 25/4/2008.

Chi bộ THADS tỉnh Bình Định: Củng cố tổ chức, chuẩn bị điều kiện để tách và thành lập chi bộ trực thuộc Đảng uỷ dân chính đảng

Chi bộ Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định hiện là Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Bình Định, không có con dấu riêng, số lượng đảng viên gồm: 14 người, cấp uỷ chi bộ có 03 người, trong đó: 01 Bí thư, 01 Phó bí thư và 01chi uỷ viên.

THADS Bình Định: Chỉ đạo quyết liệt công tác thi hành án dân sự trong tỉnh, phấn đầu hoàn thành xuất sắc nhiệmvụ đề ra trong năm 2008

Thực hiện chương trình công tác năm 2008, trong 6 tháng đầu năm, mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị lạc hậu, việc thi hành án ngày càng nhiều, biên chế còn thiếu nhưng với lòng quyết tâm của tập thể cán bộ, công chức các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh đã phấn đấu vươn lên, tận tâm với công việc, quyết tâm thực hiện chương trình, kế hoạch đã đề ra, tập trung xử lý án tồn đọng, áp dụng các biện pháp để thi hành đối với những vụ việc có điều kiện thi hành án, giải quyết các vụ việc phức tạp kéo dài, tổ chức thi hành án về việc đạt: 47,88%, về tiền đạt: 22,10% so với số việc và tiền có điều kiện thi hành.

THADS Thái Nguyên: Hoàn thành xong việc sắp xếp lại, xử lý nhà thuộc sở hữu Nhà nước

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tư pháp tại công văn số 225/BTP-KHTC ngày 06/3/2008 về việc kê khai sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước đối với cơ quan thuộc Bộ Tư pháp quản lý, Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu các đơn vị Thi hành án dân sự cấp huyện khẩn trương thực hiện theo đúng Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 và hướng dẫn tại Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính; phối hợp với các cơ quan có liên quan: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Xây dựng  trực tiếp tiến hành kiểm tra hiện trạng sử dụng  nhà, đất tại các đơn vị cấp huyện.

Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi phát động đợt thi đua đặc biệt năm 2008

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm của Ngành Tư pháp trong lĩnh vực Thi hành án dân sự; kế hoạch số 772/KH-BTP của Bộ Tư pháp phát động đợt thi đua đặc biệt năm 2008 và hưởng ứng phát động phong trào thi đua của ngành năm 2008 tiến tới kỷ niệm các ngày lễ lớn đặc biệt là Kỷ niệm 60 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc ngày 11 tháng 6 năm 1948 và 15 năm ngày thành lập cơ quan Thi hành án dân sự địa phương (ngày 01 tháng 7 năm 1993), đồng thời hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; ngày 18/4/2008 Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 830/KH-THA phát động đợt thi đua đặc biệt năm 2008 cho tất cả Tập thể và cá nhân các cơ quan Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh.

Thành phố Bắc Giang làm tốt công tác thi hành án dân sự

Thành phố Bắc Giang là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của tỉnh, có diện tích tự nhiên là 3.221,66 ha, với dân số là 126.810 người trên địa bàn, được chia thành 11 phường, xã (07 phường, 04 xã). Khi mới thành lập Thi hành án dân sự thành phố Bắc Giang chỉ có 06 người, trong đó có 01 chấp hành viên, 05 cán bộ. Đến nay, đơn vị có 13 người trong đó có 05 chấp hành viên, chuyên viên 07 và 01 cán sự. 8/13 đồng chí là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, trách nhiệm và nhiệt tình, hăng hái trong công tác.