Công tác thi hành án dân sự ở huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

Đầu năm 2007, trên cơ sở chỉ tiêu thi đua được ngành cấp trên phát động, Thi hành án dân sự huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi đã phát động phong trào thi đua trong đơn vị và tập trung phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự được giao.

Công tác thi hành án dân sự huyện Bảo Thắng - Lào Cai

Ngay từ đầu năm trên cơ sở chỉ thị số 01/2007/CT – BTP ngày 23/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2007; Kế hoạch số 12/KH – STP ngày 11/01/2007 của giám đốc Sở Tư pháp Lào Cai; Kế hoạch công tác năm của THADS tỉnh và kế hoạch công tác năm của đơn vị đề ra. THADS huyện Bảo Thắng triển khai thực hiện đồng bộ, chính xác, đúng pháp luật về nghĩa vụ thi hành án, tập trung tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành án, thường xuyên rà soát những vụ việc chưa có điều kiện thi hành nhằm giảm án tồn đọng.

THADS tỉnh Gia Lai tập huấn nghiệp vụ thi hành án đối với công chức là người dân tộc thiểu số

Tháng 11 năm 2007, tại trụ sở cơ quan, Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi hành án đối với công chức là người dân tộc thiểu số mới tuyển dụng trong tháng 10/2007 và một số công chức đang tập sự ngạch chuyên viên và cán sự tại các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

THADS tỉnh Lào Cai: Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Được sự quan tâm của Hội đồng PBGDPL tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai, hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự được đẩy mạnh. Năm 2007 THADS tỉnh Lào Cai đã kết hợp nhiều hình thức PBGDPL như trong khi tổ chức thi hành án, tuyên truyền miệng và trên phương tiện thông tin đại chúng qua việc viết tin, bài trên Trang thông tin công tác thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp, Báo Lào Cai, Pháp luật Việt Nam, ấn phẩm tuyên truyền của ngành (Tư Pháp Lào Cai),...

Lào Cai: Cải cách tư pháp, cải cách hành chính trong hoạt động thi hành án.

Thực hiện quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh , THADS tỉnh đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, Quy chế quản lý tài sản công phù hợp đặc điểm chuyên môn và tình hình thực tế của đơn vị. Kế hoạch đi công tác được xác lập chi tiết đảm bảo tính thiết thực theo yêu cầu công việc, đúng mục đích và hiệu quả. Việc tổ chức các hội nghị được lồng ghép nhiều nội dung, do đó nâng chất lượng, giảm số lượng và thời gian hội nghị.

Thanh tra công tác thi hành án dân sự tại huyện Si Ma Cai - Lào Cai

Thực hiện Quyết định số 163/QĐ-STP ngày 11.10.2007 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai về việc thành lập đoàn thanh tra hoạt động thi hành án dân sự(THADS) huyện Si Ma Cai và Kế hoạch số 05/KH-TTr ngày 11.10.2007 về việc thanh tra cơ quan thi hành án dân sự Si Ma Cai của Chánh thanh tra Sở Tư pháp, trong 3 ngày từ 22-24.10.2007 đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra hoạt động thi hành án dân sự tại  THADS huyện Si Ma Cai với những nội dung: Lập hồ sơ sổ sách THA; Giao nhận, bảo quản xử lý tang vật, tài sản bị kê biên, tạm giữ; Thu, chi tiền THA. Phạm vi thanh tra từ 30.9.2005 đến  30.9.2007.Quá trình đoàn thanh tra làm việc đã thu được một số kết quả như sau:

Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai chỉ đạo thực hiện Quy chế văn hoá công sở

Thực hiện Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 2/8/2007của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế văn hoá công sở tại cơ quan hành chính nhà nước và chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai, vừa qua Trưởng thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai đã có văn bản chỉ đạo Trưởng Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Gia Lai đôn đốc, nhắc nhở toàn thể công chức trong đơn vị thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nội dung sau đây:

THADS tỉnh Thái Nguyên: Công tác tổ chức cán bộ sau 2 năm thực hiện Nghị định số 50/2005/NĐ-CP ngày 11.4.2005 của Chính phủ.

Cuối năm 2004, các đơn vị Thi hành án của tỉnh Thái Nguyên được giao 79 biên chế, số cán bộ có mặt là 69 người (29 Chấp hành viên, 40 chuyên viên và các chức danh khác ). Hầu  hết các Đội thi hành án cấp huyện chỉ có từ 1- 2 chấp hành viên, chưa có chức danh Đội phó Đội thi hành án để giúp Thủ trưởng đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Việc thiếu cán bộ, cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đã phần nào ảnh hưởng tới chất lượng công tác.

Công tác thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi năm 2007

Theo số liệu báo cáo thống kê, chúng tôi được biết trong những năm qua, đặc biệt là năm 2007, công tác thi hành án dân sự tại các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi luôn đạt và vượt chỉ tiêu thi đua do Bộ Tư pháp đề ra