Ninh Thuận: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ về thi hành án dân sự và chế độ thu, chi tiền, tài sản trong hoạt động thi hành án cho chấp hành viên.

Thực hiện công văn số 461/BTP-KHTC ngày 12/5/2008 của Bộ Tư pháp về việc điều chỉnh kế hoạch tập huấn nghiệp vụ về thi hành án. Trong hai ngày 19 và 20/6/2008 tại Hội trường Sở Tư pháp, cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho gần 50 cán bộ, chấp hành viên trong toàn ngành.

Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi với công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2008

Thực hiện Quyết định số 49/QĐ-BTP ngày 16/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành chương trình công tác trọng tâm của Ngành Tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự; đồng thời hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước và lập thành tích chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước, toàn thể công chức các cơ quan Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh ra sức thi đua đạt thành tích cao trong công tác thi hành án dân sự.

Sở Tư pháp Lạng Sơn kiểm tra công tác Thi hành án dân sự cấp huyện

Vừa qua Giám đốc Sở Tư pháp Lạng Sơn đã ra quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác Thi hành án dân sự cấp huyện gồm 5 đồng chí công tác tại các bộ phận kế toán, phòng nghiệp vụ của Thi hành án dân sự tỉnh và Thanh tra Sở để tiến hành kiểm tra công tác thi hành án dân sự các huyện Lộc Bình, Đình Lập, Hữu Lũng, Chi Lăng.

Khánh thành trụ sở Thi hành án dân sự quận Bình Thủy - TP Cần Thơ

Sau bảy tháng khởi công xây dựng với nguồn vốn đầu tư của Bộ Tư pháp duyệt cấp là 3.358.300.000 đồng, trụ sở Thi hành án dân sự quận Bình Thủy tại số D1 – khu đô thị mới phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ đã chính thức đưa vào sử dụng vào ngày 19/5/2008

Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi triển khai Hội nghị tập huấn

Thực hiện Quyết định số 119/QĐ-BTP ngày 11 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt kế hoạch mở lớp tập huấn nghiệp vụ về thi hành án dân sự và chế độ thu, chi tiền, tài sản trong hoạt động thi hành án cho Chấp hành viên Thi hành án dân sự địa phương và ý kiến chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại Công văn số 461/BTP-KHTC ngày 12/5/208 về việc điều chỉnh kế hoạch tập huấn;

THADS tỉnh Bình Định: Nhìn lại kết quả công tác sau 15 năm thành lập

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khoá IX, giữa năm 1993 các cơ quan Thi hành án dân sự trong toàn quốc nói chung được thành lập. Cùng với đó, các cơ quan Thi hành án dân sự của tỉnh Bình Định được thành lập vào tháng 6 năm 1993 (ở tỉnh gọi Phòng Thi hành án, ở huyện, thành phố gọi là Đội thi hành án) tách từ Phòng Thi hành án thuộc Toà án nhân dân tỉnh, bộ phận thi hành án thuộc Toà án nhân dân cấp huyện chuyển sang.

Cán bộ, đảng viên chi bộ Thi hành án dân sự tỉnh Bỉnh Định học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khoá X

Thực hiện chủ trương của Tỉnh uỷ tỉnh Bình Định, từ ngày 02 - 05/6/2008, Đảng uỷ Dân Chính Đảng tỉnh Bình Định đã tổ chức cho Đảng viên và quần chúng trong các Chi, Đảng bộ trực thuộc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khoá X

Một số kết quả về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2008

6 tháng đầu năm 2008, tổng số việc mà cơ quan Thi hành án thành phố Đà Nẵng phải thi hành là: 9.473 vụ việc. Trong đó: Số án cũ chuyển sang: 6.360 vụ, việc; Số việc thụ lý mới: 3.113 vụ, việc, tăng 26% so với cùng kỳ. (Số vụ, việc có điều kiện thi hành: 6.340 vụ, việc; Số việc chưa có điều kiện thi hành là: 2.970 vụ, việc).

Tp. Nha Trang (Khánh Hoà): Tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả công tác thi hành án dân sự chuyển giao cho cấp xã

Ngày 27/5/2008, UBND TP.Nha Trang đã ban hành Chỉ thị số 05/2008/CT-UBND về việc tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả công tác thi hành án dân sự chuyển giao cho cấp xã. Chỉ thị nhận định:

Sở Tư pháp Lạng Sơn thành lập Đoàn kiểm tra công tác Thi hành án dân sự cấp huyện

Thực hiện Kế hoạch số 1893/KH-TTr ngày 31/12/2007 của Giám đốc Sở Tư pháp về Thanh tra, kiểm tra công tác Tư pháp năm 2008, ngày 21/5/2008, Giám đốc Sở Tư pháp Lạng Sơn đã ra Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác Thi hành án dân sự các huyện Lộc Bình, Đình Lập, Hữu Lũng, Chi Lăng.