Kết quả công tác 09 tháng năm 2008 ở T.H.A DS tỉnh Bình Định

Ngày 11/7/2008 Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị trực báo công tác thi hành án dân sự 09 tháng năm 2008. Tham dự hội nghị có ông Võ Đình Thú, Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Bình Định; ông Hồ Quang Vinh, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh; các Chấp hành viên; các chuyên viên của Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh; các Trưởng, Phó Trưởng và Chấp hành viên của Thi hành án dân sự 11 huyện, Thành phố trên địa bàn tỉnh.

THADS tỉnh Quảng Ngãi tổ chức trực báo quý III/2008

Thực hiện chương trình kế hoạch công tác năm 2008; được sự đồng ý của Giám đốc Sở Tư pháp; vừa qua, Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi tổ chức trực báo quý III/2008 nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác Thi hành án dân sự trong thời gian qua và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2008.

THADS Lào Cai: Tổ chức hội nghị giao ban quý III/2008

Ngày 15/7/2008 Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị giao ban quý III/2008, báo cáo công tác thi hành án quý III năm 2008 và đề ra phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2008. Tham gia hội nghị gồm chấp hành viên; cán bộ công chức thi hành án tỉnh; trưởng thi hành án; phó trưởng thi hành án; chấp hành viên. Tại hội nghị Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã thông qua Báo cáo công tác thi hành án quý III năm 2008 và đề ra phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2008. Kết thúc hội nghị đồng chí Trưởng Thi hành án đã kết luận phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm như sau:

Công tác thi hành án dân sự Lào Cai 9 tháng năm 2008

  Thực hiện Kế hoạch trọng tâm công tác ngành tư pháp năm 2008; Kế hoạch số 01/KH-THA ngày 15/01/2008 của Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai. Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Bộ Tư pháp, Cục thi hành án, sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền và Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự các cấp với sự tích cực phối hợp của các ngành, tổ chức đoàn thể địa phương và sự nỗ lực của tập thể, công chức thi hành án, chín tháng năm 2008 hoạt động thi hành án dân sự đã đạt được những kết quả đáng khích lệ góp phần gìn giữ trật tự an toàn xã hội, kỷ cương pháp luật, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức, công dân. Kết quả thi hành án 9 tháng năm 2008 như sau:

Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra việc giải quyết khiếu nại Thi hành án tại cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi

Thực hiện Quyết định số 1152/QĐ-THA ngày 24/6/2008 của Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập Đoàn kiểm tra Giải quyết khiếu nại thi hành án tại cơ quan Thi hành án dân sự Thành phố Quảng Ngãi đối với các vụ việc có nhiều đơn thư khiếu nại và một số vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo giải quyết tại Thông báo số 1090/TB-THA ngày 11/6/2008 của Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại và tố cáo; vừa qua Đoàn đã tiến hành kiểm tra việc giải quyết khiếu nại tại thi hành án tại cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi.

Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định: Sơ kết công tác thi đua khen thưởng đợt 1 năm 2008

Thực hiện chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp, chương trình thi đua- khen thưởng của khối Sở Tư pháp, Thi hành án dân sự cụm các tỉnh duyên hải miền trung và Tây nguyên, khối cơ quan nội chính tỉnh Bình Định, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, ngày thành lập ngành Tư pháp và 15 năm ngày thành lập cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định, đặc biệt là kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc ngày 11/6/1948, đầu năm 2008, Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, công chức các cơ quan thi hành án dân sự.

T.H.A dân sự Bình Định tổ chức hội nghị tập huấn cho chấp hành viên cấp huyện

Ngày 11/4/2008 Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quyết định số 119/QĐ-BTP về việc phê duyệt kế hoạch mở lớp tập huấn nghiệp vụ thi hành án, chế độ thu, chi tiền, tài sản trong hoạt động thi hành án cho chấp hành viên thi hành án dân sự địa phương. Thực hiện công văn số 461/BTP-KHTC, ngày 12/5/2008 về việc điều chỉnh kế hoạch tập huấn, Bộ Tư pháp giao Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức tập huấn cho Chấp hành viên Thi hành án dân sự cấp huyện trực thuộc.

Kiểm tra công tác THADS tại THADS huyện Sa Pa – tỉnh Lào Cai.

Căn cứ Kế hoạch số 02/KHKT – THA ngày 20 tháng 01 năm 2008 của Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai; Thực hiện Quyết định số: 11/QĐ - THA ngày 26 tháng 5 năm 2008 của Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai về việc kiểm tra công tác Thi hành án dân sự tại Thi hành án dân sự huyện Sa Pa – tỉnh Lào Cai.

Kiểm tra công tác THADS tại THADS huyện Bắc Hà – Tỉnh Lào Cai

Căn cứ Kế hoạch số 02/KHKT – THA ngày 20 tháng 01 năm 2008 của Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai; Thực hiện Quyết định số: 10/QĐ - THA ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai về việc kiểm tra công tác Thi hành án dân sự tại Thi hành án dân sự huyện Bắc Hà – tỉnh Lào Cai.

Nam Định: Kiểm tra công tác Thi hành án dân sự tại cơ sở

Ngày 02/7/2008, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 01/2008/QĐ-KTTHA về việc kiểm tra công tác thi hành án dân sự năm 2008. Theo đó, việc kiểm tra được tiến hành tại 04 đơn vị là Thi hành án dân sự huyện Nghĩa Hưng, Giao Thuỷ, Hải Hậu và Nam Trực.