Phong trào thi đua năm 2011 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế

Hưởng ứng phong trào thi đua năm 2011 của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh duyên hải Miền Trung - Tây Nguyên và khối thi đua Nội chính tỉnh phát động, ngay từ đầu năm Cục THADS đã ban thành kế hoạch số 19/KH-THA và công văn số 12 ngày 05/01/2011 về việc phát động phong trào thi đua và đăng ký thi đua, khen thưởng.

Công bố Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 03/11/2011, Bộ Tư pháp phối hợp với UBND tỉnh  Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo đó, ông Phạm Hồng Đức - Chánh Thanh tra tỉnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Chấp hành viên cao cấp - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo Quyết định số 4112/QĐ-BTP ngày 20/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum: Không ngừng nâng cao hiệu quả công tác, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh

Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Kon Tum là cơ quan trực thuộc Tổng cục THADS-Bộ Tư pháp. Là cơ quan chuyên môn, tham mưu cho UBND cùng cấp trong lĩnh vực THADS theo qui định tại Điều 173 Luật THADS. 

Thành phố Tuy Hòa, đổi mới và vượt chỉ tiêu trong công tác THADS năm 2011

Thực hiện Quyết định số 48/QĐ-BTP ngày 19/01/2011 của Bộ Tư pháp về phân bổ chỉ tiêu thực hiện công tác THADS, chương trình công tác trọng tâm ngành tư pháp năm 2011 và kế hoạch phát động thi đua trong toàn ngành của Cục Thi hành án tỉnh. Chi cục THADS thành phố Tuy Hòa đưa ra phương châm trong công tác THADS “đoàn kết, quyết tâm, chiến thắng, vượt chỉ tiêu” đồng thời phát động phong trào thi đua yêu nước, yêu ngành gắn với cuộc “vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhân rộng đến từng cán bộ công chức thi hành án. Với tinh thần thống nhất cao của toàn đơn vị vượt qua những khó khăn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ năm 2011. Sự thành công đó được thể hiện cụ thể qua các mặt hoạt động sau:

Cục THADS tỉnh Cà Mau: Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thực hiện Kế hoạch số 5750/KH-BTP ngày 26/9/2011 của Bộ Tư pháp, vừa qua, ngày 28/10/2011, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án dân sự. Đến dự Hội nghị, có Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; đại diện các cơ quan: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và hơn 30 đại biểu là lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự (THADS), lãnh đạo 04 phòng chuyên môn thuộc Cục, các Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký, Chuyên viên pháp lý Cục THADS tỉnh; 9 lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, thành phố. Cục trưởng Huỳnh Minh Hiệu chủ trì Hội nghị.

Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi: Những kết quả đạt được trong công tác tổ chức cán bộ qua 02 năm triển khai thực hiện Luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành

Hiện tại, Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi gồm có 03 phòng chuyên môn (Văn phòng Cục; Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án; Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại và tố cáo) và 14 đơn vị Chi cục THADS cấp huyện, thành phố trực thuộc; số lượng biên chế toàn tỉnh hiện có 136/144 biên chế được Tổng cục THADS phân bổ, trong đó có 50 chấp hành viên (06 chấp hành viên cấp tỉnh – đã chuyển qua chấp hành viên trung cấp cho 05 đồng chí, còn một đồng chí được đề nghị chuyển chấp hành viên cao cấp đang chờ ý kiến của Bộ Nội vụ và 44 chấp hành viên cấp huyện – đã chuyển chấp hành viên sơ cấp cho 32 đồng chí, còn 12 đồng chí được đề nghị chuyển chấp hành viên Trung cấp đang chờ ý kiến của Bộ Nội vụ); 04 thẩm tra viên, còn lại là công chức khác (Thư ký, thư ký trung cấp, kế toán, chuyên viên, cán sự, văn thư – lưu trữ); có 11 đồng chí có trình độ cử nhân và cao cấp chính trị, 04 đồng chí Trung cấp chính trị, 02 đồng chí trung cấp quản lý nhà nước.

Cục THADS tỉnh Hòa Bình: Kết quả thi hành án năm 2011 đạt và vượt chỉ tiêu của Bộ Tư pháp giao

Năm 2011 là năm toàn ngành Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số: 49/NQTW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách Tư pháp đến năm 2020, là năm thứ ba thực hiện Luật THADS. Qua một năm công tác với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, Công chức Cục THADS tỉnh Hoà Bình, công tác Thi hành án dân sự đã đạt được những kết quả đáng khích lệ:

Chi cục THADS huyện Sơn Hòa, vượt chỉ tiêu thi đua năm 2011

Sơn Hoà là một huyện miền núi, nằm ở phía tây cách trung tâm thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên gần 50km, diện tích tự nhiên 95.231 ha, dân số 54.067 người, có 13 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số 18.592 người chiếm 34% dân số của huyện. Địa bàn hành chính gồm 13 xã và 01 thị trấn, có 07/14 xã đồng bào dân tộc thiểu số. Nền kinh tế của huyện chủ yếu là nông nghiệp, thu nhập thấp và mức độ phát triển kinh tế- xã hội chưa cao, nhưng nhờ chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước quan tâm đến vùng miền núi, nên đời sống an sinh xã hội, cơ sở hạ tầng những năm gần đây ngày một nâng lên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Chi cục THADS huyện Quảng Trạch: Xứng đáng là lá cờ đầu của ngành Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình

Vượt lên những khó khăn trong năm 2011 (Số lượng việc thụ lý mới tăng cao, đời sống nhân dân trên địa bàn gặp nhiều khó khăn do hậu quả của 02 trận lũ thế kỷ cuối năm 2010 và ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, công tác tổ chức cán bộ ở đơn vị có nhiều biến động do đồng chí Chi cục trưởng và 01 đồng chí Chấp hành viên được điều động, bổ nhiệm công tác mới), Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Trạch đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là lá cờ đầu của ngành Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình.

Chi bộ Cục THADS tỉnh Hoà Bình: Tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới

Sáng ngày 21/10/2011, Chi bộ Cục THADS tỉnh Hoà Bình đã tiến hành tổ chức buổi lễ kết nạp Đảng viên mới cho 02 quần chúng ưu tú đồng chí  Dương Thị Thảo và đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy.