THADS Thành phố Lào Cai – Lào Cai: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2007

Ngay từ đầu năm 2007 trên cơ sở chỉ thị số 01/2007/CT – BTP ngày 23/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2007; Kế hoạch số 12/KH – STP ngày 11/01/2007 của giám đốc Sở Tư pháp Lào Cai; Kế hoạch công tác năm của THADS tỉnh Lào Cai. Được sự quan tâm của Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố, sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai, sự phối hợp của các ban, ngành trên địa bàn thành phố. Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2007.

Chi bộ THADS tỉnh Lào Cai: Tổng kết cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2007

Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một cuộc vận động lớn của Đảng đối với cán bộ và nhân dân trong phạm vi cả nước, thông qua cuộc vận động nhằm làm cho toàn Đảng toàn dân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn về tư tưởng, đạo đức của Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc tu dưỡng, học tập, rèn luyện làm theo tư tưởng của Hồ Chí Minh, khắc phục, hạn chế, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ Đảng viên, quần chúng nhân dân, làm hạn chế các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng.

Công đoàn sơ sở văn phòng Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định- Đại hội lần thứ I, Nhiệm kỳ 2007-2010

Tiến tới đại hội công đoàn Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định, Để đánh giá kết quả hoạt động trong thời gian qua và để kiện toàn về mặt tổ chức của công đoàn để đáp ứng yêu cầu cần phải có 01 Ban chấp hành do chính các đoàn viên bầu ra để lãnh đạo hoạt động của công đoàn, tổ chức đại diện cho đội ngũ cán bộ, công chức của Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định.

Phú Yên: Nhiều chuyển biến trong công tác thi hành án dân sự

Thực hiện Chỉ thị số: 01/2007/CT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về “Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác thi hành án dân sự năm 2007”, toàn ngành thi hành án tỉnh Phú Yên đã có nhiều nỗ lực trong công tác thi hành án.

Đại hội chi bộ THADS tỉnh Lào Cai lần thứ nhất nhiệm kỳ 2007 – 2012.

Thực hiện Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và hướng dẫn của Đảng uỷ khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh Lào Cai, ngày 10/12/2007 Chi bộ Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai tiến hành Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2006 - 2007 và đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2007 – 2012.

Thanh niên T.H.A DS tỉnh Bình Định giúp dân khắc phục hậu quả bão lụt

Ngày 09/12/2007 Đoàn viên thanh niên cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Bình Định tham gia hưởng ứng chiến dịch : “Tuổi trẻ Dân chính Đảng giúp dân khắc phục hậu quả bão lụt”.

THADS tỉnh Lào Cai với công tác xây dựng Đảng

Chi bộ thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai được thành  lập từ năm 2000  trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, Chi bộ Thi hành án qua các nhiệm kỳ đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Chi bộ luôn đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh.

THADS huyện Bảo Yên – Lào Cai: Kết quả thực hiện chỉ thị 01/2007/CT-BTP ngày 23/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Kế hoạch số 12/KH – STP ngày 11/01/2007 của giám đốc Sở Tư pháp Lào Cai

Ngay sau Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm về công tác tư pháp năm 2007 của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai.  Trên cơ sở nội dung Chỉ thị số 01/2007/CT – BTP ngày 23/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2007; Kế hoạch số 12/KH – STP ngày 11/01/2007 của Giám đốc Sở Tư pháp Lào Cai; Kế hoạch công tác năm của THADS tỉnh Lào Cai. THADS huyện Bảo Yên đã báo cáo Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện và triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị, đồng thời xây dựng kế hoạch năm 2007 và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mỗi cán bộ, công chức trong đơn vị.

Công tác thi hành án dân sự huyện Bát Xát - Lào Cai

Bát Xát là huyện vùng cao biên giới thuộc tỉnh Lào Cai, có nhiều dân tộc cùng làm ăn sinh sống, đời sống của một bộ phận nhân dân còn rất khó khăn. Địa bàn rộng từ trung tâm huyện đến các xã rất xa có xã cách gần 100km, giao thông đi lại rất khó khăn đặc biệt là mùa mưa thường xuyên sẩy ra ách tắc. Đối tượng thi hành án phần lớn là người dân tộc thiểu số nên nhận thức của họ nói riêng và người dân nói chung về pháp luật còn rất hạn chế, khả năng về kinh tế của các đối tượng phải thi hành án rất hạn chế thậm chí không có tài sản để thi hành.

Phú Yên: Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên vừa có Chỉ thị  tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự (THADS)