THADS Thái bình: Kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2008

Năm 2008, THADS tỉnh, các huyện, thành phố đã ổn định về tổ chức, biên chế và các chức danh Lãnh đạo. THADS tỉnh có 3 phòng chuyên môn giúp Trưởng THADS tỉnh chỉ đạo về tổ chức, hành chính, nghiệp vụ thi hành án và kiểm tra giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Các mặt công tác bước đầu đã đi vào hoạt động có hiệu quả theo mô hình mới về tổ chức, nghiệp vụ THADS đáng ghi nhận:

T.H.A DS tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả công tác 06 tháng đầu năm 2008

Ngày 11/4/2008 Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị trực báo công tác thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm 2008. Tham dự hội nghị có ông Hoàng Đồng, Giám đốc Sở Tư pháp Bình Định; ông Hồ Quang Vinh, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh; các Chấp hành viên; các chuyên viên của Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh; các Trưởng, Phó Trưởng và Chấp hành viên của Thi hành án dân sự 11 huyện, Thành phố trên địa bàn tỉnh.

Kết quả thi hành án dân sự quý I năm 2008 ở Đắc Nông đạt tỷ lệ thấp

Kết quả thi hành án dân sự quý I năm 2008 ở Đắc Nông đạt tỷ lệ thấp (39,5% về việc và 10, 39% về tiền), trong đó đơn vị Thi hành án dân sự thị xã Gia Nghĩa đạt tỷ lệ thấp nhất về việc (25,2%), tiếp đến đơn vị Thi hành án dân sự huyện Đắk Mil đạt tỷ lệ 27,2% về việc; Thi hành án dân sự huyện Cư Jút đạt thấp nhất về tiền (4,45%).

Tuyên Quang chỉ đạo mở đợt tập trung cao điểm về thi hành án dân sự

Trong quý I năm 2008, các cơ quan thi hành án dân sự ở Tuyên Quang có cố gắng tổ chức thi hành các vụ việc thi hành án có điều kiện, tỷ lệ về việc thi hành xong đạt 68%, về tiền đạt 46%. Tuy nhiên, số việc và số tiền còn phải thi hành trong toàn tỉnh còn rất lớn 2.219 việc, với số tiền phải thu 14.721.961.000 đồng, trong đó số việc có điều kiện thi hành 281 việc, với số tiền là 1.415.769.000 đồng.

Công tác thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai 6 tháng đầu năm 2008

Ngay từ đầu năm các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã bám sát và triển khai toàn diện nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch trọng tâm ngành tư pháp năm 2008; Kế hoạch số 01/KH-THA ngày 15/01/2008 của Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai. Tổng số việc và số tiền phải thi hành tuy có giảm so với cùng kỳ năm 2007, tuy nhiên tỷ lệ giải quyết về việc và về tiền tăng cao so với cùng kỳ năm 2007. Nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài đã được giải quyết dứt điểm. Mọi mặt hoạt động đều có những bước tiến tích cực, không có trường hợp vi phạm pháp luật.

Sóc Trăng: Sơ kết công tác THADS 6 tháng đầu năm 2008

Ngày 08/4/2008 Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác THADS 6 tháng đầu năm 2008 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Thanh Hải – TUV, Giám đốc Sở Tư pháp cùng các đồng chí là Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng, Phó Thi hành án dân sự và chấp hành viên các huyện, thành phố.

Khánh Ninh với công tác thi hành án.

Xã Khánh Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình có 20% dân số theo đạo Thiên chúa, 10% số hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo. Mặc dù những năm gần đây đời sống của người dân đã khá hơn nhưng tình hình an ninh trật tự lại rất phức tạp, số vụ phạm pháp hình sự đang có chiều hướng tăng. Công tác thi hành án (THA) với các vụ việc không quá 500 ngàn vì thế cũng có nhiều khó khăn.

Kiểm tra công tác THADS tại THADS huyện Bảo Thắng - Lào Cai.

Căn cứ Kế hoạch số 02/KHKT – THA ngày 15 tháng 01 năm 2008 của Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai; Thực hiện Quyết định số 03/QĐ - THA ngày 25 tháng 02 năm 2008 của Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai về việc kiểm tra công tác Thi hành án dân sự tại Thi hành án dân sự huyện Bảo Thắng – tỉnh Lào Cai.

Ban hành quy chế làm việc của thi hành án dân sự tỉnh Thai Nguyên

Theo Quyết định số 1167/QĐ - THA ngày 20.8.2007 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên được thành lập 03 phòng chuyên môn: Phòng tổ chức hành chính, Phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án ; Phòng kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo. Các phòng chuyên môn đã có các chức danh lãnh đạo, sắp xếp nhân sự và đi vào hoạt động từ 01.3.2008.

THADS tỉnh Thái Nguyên: Xây dựng xong Đề án tinh giản biên chế theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP

Một trong nhiệm vụ cơ bản trong Quý I/2008 của Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên là xây dựng xong và trình Cục Thi hành án dân sự ( Bộ Tư pháp ) phê duyệt Đề án tinh giản biên chế của Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên.