Lãnh đạo Tổng cục làm việc với Vụ Nghiệp vụ 1: Ghi nhận kết quả đạt được trong 10 tháng đầu năm, giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2022

02/08/2022
Ngày 28/07/2022, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) Nguyễn Quang Thái đã chủ trì buổi làm việc với Vụ Nghiệp vụ 1 về kết quả công tác 10 tháng và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 02 tháng cuối năm 2022. Tham dự buổi làm việc, có các đồng chí Nguyễn Văn Sơn – Phó Tổng cục trưởng; đồng chí Đặng Văn Huy – Vụ trưởng; các đồng chí Phó Vụ trưởng Lê Dương Hưng, Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Thị Lan Hương  và toàn thể công chức, người lao động của Vụ.

Sau khi nghe Vụ Nghiệp vụ 1 báo cáo kết quả công tác 10 tháng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, trên cơ sở các ý kiến trao đổi, thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của toàn thể đơn vị, kết quả công tác của Vụ có sự chuyển biến tích cực, ý thức trách nhiệm được đề cao, năng lực, kỹ năng của công chức ngày càng hoàn thiện hơn; tập thể Vụ đã phát huy tinh thần đoàn kết, có sự phối hợp, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau trong việc thực hiện nhiệm vụ. Trong thời gian qua, đơn vị đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác và nhiệm vụ đột xuất như: xây dựng và triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung 1 số quy định của 9 Luật, trong đó có Luật Sửa đổi, bổ sung Điều 55, 56, 57 Luật THADS; ban hành Quy trình tổ chức thi hành án trong nội bộ ngành THADS; hoàn thiện Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS đối với các bản án kinh doanh thương mại trình Lãnh đạo Bộ; phối hợp xây dựng báo cáo của Bộ Tư pháp trong Chuyên đề "Thực trạng kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ; đề xuất, kiến nghị”; thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác 153 của Thủ tướng Chính phủ,...
Trong điều kiện khối lượng công việc của Tổng cục nói chung và các đơn vị nói riêng ngày càng nhiều, tính chất phức tạp, đòi hỏi cao về chất lượng, yêu cầu gấp về thời gian, Tổng cục trưởng đề nghị trong thời gian tới, Vụ Nghiệp vụ 1 cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong 10 tháng năm 2022, đồng thời, Lãnh đạo, công chức trong đơn vị cần tập trung, nỗ lực phấn đấu hơn nữa để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2022, trong đó chú trọng các nhiệm vụ lớn, có ý nghĩa không chỉ với Vụ, Tổng cục mà còn đối với toàn hệ thống THADS như: tiếp tục tham mưu xây dựng, trình Thủ tướng ký Quyết định ban hành Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại; ban hành Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ trong nội bộ cơ quan THADS; tham mưu tổng kết Luật THADS làm cơ sở cho việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật THADS; tập trung mọi nguồn lực phát huy hiệu quả công tác tín dụng, ngân hàng thông qua việc thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan THADS địa phương thực hiện, nhất là đối với các địa bàn trọng điểm, từ đó góp phần nâng cao kết quả thực hiện các chỉ tiêu do Quốc hội đặt ra; tiếp tục chủ trì tham mưu Lãnh đạo Bộ trao đổi, làm việc với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan tháo gỡ những nội dung khó khăn, vướng mắc trong công tác THADS như việc phối hợp với Bộ Tài chính trong việc xử lý tiền đặt trước quy định tại khoản 5 Điều 27 Nghị định 62/2015/NĐ-CP, tổ chức làm việc giữa Lãnh đạo Bộ với Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao tháo gỡ vướng mắc; đề xuất giải pháp tổ chức các Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cơ quan THADS địa phương đảm bảo hiệu quả, thiết thực, chất lượng, phù hợp với nhu cầu thực tiễn, nguồn kinh phí được giao,...
Thay mặt đơn vị, đồng chí Đặng Văn Huy – Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1  trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Tổng cục đối với đơn vị trong thời gian qua. Đơn vị sẽ nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ, toàn diện các nội dung, ý kiến chỉ đạo sát sao, nhiều ý nghĩa của Lãnh đạo Tổng cục. Đồng thời, trong thời gian tới, Lãnh đạo và toàn thể công chức trong đơn vị sẽ khắc phục những tồn tại, hạn chế trên một số mặt công tác; không ngừng tăng cường sức mạnh đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, ra sức phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
Vụ Nghiệp vụ 1