Bộ Tư pháp làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về công tác thi hành án hành chính

22/08/2022
Ngày 19/8/2022, đồng chí Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Quang Thái đã thay mặt Lãnh đạo Bộ Tư pháp chủ trì tổ chức buổi làm việc trực tuyến với Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về công tác thi hành án hành chính trên địa bàn. Cùng tham dự buổi làm việc, ở điểm cầu Trung ương có đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao và một số đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Tư pháp. Tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, có đồng chí Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chủ trì, cùng sự tham dự của đại diện các Sở, ban, ngành có liên quan và đại diện UBND thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Đất Đỏ, huyện Côn Đảo, huyện Long Điền là những địa phương đang có các bản án hành chính chưa thi hành xong trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Thái nêu rõ, thi hành án hành chính là trách nhiệm tự thi hành của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong bộ máy nhà nước, mà chủ yếu là UBND, Chủ tịch UBND các cấp. Qua theo dõi chung, Bộ Tư pháp nhận thấy, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 về tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính, ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh về công tác thi hành án hành chính tại Công văn số 8665/VPCP-V.I ngày 26/11/2021 của Văn phòng Chính phủ. Ban cán sự đảng UBND tỉnh và Lãnh đạo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai, thực hiện với nguyên tắc bản án đã có hiệu lực phải được nghiêm chỉnh thi hành; kịp thời giao Cục Thi hành án dân sự tỉnh là đầu mối tham mưu giúp UBND tỉnh trong công tác thi hành án hành chính, nhờ đó công tác thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, công tác thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế như: số vụ việc thi hành án hành chính tiếp tục tăng; tỷ lệ thi hành án hành chính xong chưa cao, tiến độ thi hành còn chậm. Vì vậy, Bộ Tư pháp tổ chức làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với mục đích rà soát, làm rõ khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến bản án chưa thi hành án xong, từ đó thống nhất nhận thức, đề ra giải pháp để tổ chức thi hành dứt điểm bản án.
Trên cơ sở ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Quang Thái đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo, quán triệt UBND cấp dưới và các sở, ban, ngành có liên quan chấp hành nghiêm pháp luật tố tụng hành chính về trách nhiệm tham gia phiên tòa, tham gia đối thoại, cung cấp tài liệu, chứng cứ đầy đủ để Tòa án có căn cứ giải quyết vụ án một cách khách quan, đúng với bản chất vụ việc; khi bản án có hiệu lực thi hành, về nguyên tắc bản án phải được thi hành nghiêm, cơ quan hành chính nhà nước là bên phải thi hành án càng phải gương mẫu, nghiêm túc trong việc chấp hành án hành chính theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh. Đồng chí Nguyễn Quang Thái cơ bản thống nhất với kết quả rà soát về tình hình và kết quả thi hành án hành chính trên địa bàn; ghi nhận lộ trình, tiến độ và kế hoạch giải quyết đối với từng vụ việc cụ thể đã được Lãnh đạo UBND tỉnh, người phải thi hành án là UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nêu ra tại báo cáo và cuộc họp ngày hôm nay, phấn đấu cơ bản thi hành xong trước ngày 30/9/2022 làm cơ sở để Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Chính phủ, báo cáo Quốc hội.
Đối với các vụ việc đến thời điểm tổ chức buổi làm việc đã được thi hành xong, đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo UBND cấp dưới và các sở, ban, ngành có liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để đưa các vụ việc này ra khỏi danh sách các bản án hành chính chưa được thi hành xong trên địa bàn tỉnh. Đối với các vụ việc chưa được thi hành xong nhưng đã có hướng giải quyết, xác định được lộ trình thi hành xong, đề nghị UBND tỉnh giám sát, đôn đốc, chỉ đạo sát sao, quyết liệt UBND cấp dưới là người phải thi hành án phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tập trung tổ chức thi hành dứt điểm bản án, bảo đảm thi hành đúng và đầy đủ theo quy định của pháp luật. Đối với các vụ việc chưa được thi hành xong nhưng có khó khăn, vướng mắc, đề nghị UBND tỉnh, Thường trực tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, có giải pháp, biện pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tổ chức thi hành dứt điểm bản án, hạn chế tối đa nguy cơ phải bồi thường nhà nước hoặc số tiền bồi thường ngày càng lớn do chậm thi hành án, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Trường hợp vẫn có vướng mắc khi thi hành, quan điểm chưa thống nhất, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức làm việc trực tiếp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao để kịp thời tháo gỡ, thống nhất việc thi hành án hành chính. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Quang Thái giao Cục THADS tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Vụ Nghiệp vụ 3 của Tổng cục THADS và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổng hợp, rà soát các vụ việc người phải thi hành án còn lúng túng trong việc xác định nội dung phải thi hành án hành chính nhằm xác định rõ những nội dung phải thi hành, bảo đảm người phải thi hành án thi hành đúng, đầy đủ nội dung bản án tuyên theo đúng quy định của pháp luật.
Về phía Bộ Tư pháp, sẽ phối hợp, hỗ trợ địa phương trong việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ, kiến nghị các Bộ, ngành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc chung, khó khăn, vướng mắc cụ thể trong từng vụ việc (nếu có), góp phần cùng với địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo sự chuyển biến về kết quả thi hành án trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng và trên phạm vi cả nước nói chung.
Nguyễn Thanh Nam, Vụ Nghiệp vụ 3, Tổng cục Thi hành án dân sự