Tăng cường phối hợp, tuyên truyền pháp luật về thi hành án dân sự

08/05/2013
Chiều ngày 7/5/2013, Tổng cục Thi hành án dân sự và Báo Pháp luật Việt Nam đã có buổi làm việc nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa hai đơn vị để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về lĩnh vực thi hành án dân sự trên Báo Pháp luật Việt Nam.

Đồng chí Hoàng Sỹ Thành, Q.Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đánh giá, thời gian qua, Báo Pháp luật Việt Nam đã phối hợp tốt với Tổng cục trong việc tuyên truyền các hoạt động của các cơ quan Thi hành án dân sự. Qua Báo Pháp luật Việt Nam, các cơ quan, ban ngành, người dân và xã hội hiểu hơn về công tác thi hành án dân sự cũng như những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở. Đồng thời qua Báo, nhiều gương cá nhân, tập thể có cách làm hay, sáng kiến tốt cũng được phát hiện, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự cũng như xem xét nhân rộng. Tuy nhiên, đồng chí Hoàng Sỹ Thành cũng cho rằng công tác phối hợp còn chưa bài bản, cần khắc phục trong thời gian tới. Cần đưa nhiều hơn nữa các tin, bài, hình ảnh về hoạt động của các cơ quan Thi hành án dân sự, từ Trung ương tới địa phương. Chú trọng tuyên truyền về kết quả thi hành án, đặc biệt là các vụ án lớn, về các vụ cưỡng chế thi hành án dân sự để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

 

Nhân dịp các cơ quan Thi hành án dân sự chuẩn bị đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày truyền thống Thi hành án dân sự”, Q.Tổng cục trưởng mong muốn qua Báo Pháp luật Việt Nam, việc tuyên truyền về lịch sử hình thành và phát triển của ngành Thi hành án dân sự; ý nghĩa của công tác thi hành án dân sự trong việc bảo vệ quyền, lợi ích của công dân, trong việc giữ vững và ổn định trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy sự phát triển của kinh tế; những thành tựu các cơ quan Thi hành án dân sự đã đạt được kể từ khi ra đời đến nay, cùng với đó là sự lớn mạnh của hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự: Về bộ máy, tổ chức, biên chế… để nuôi dưỡng niềm tự hào của cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự về sự lớn mạnh của Ngành, về vị thế của Ngành trong xã hội hiện nay.

 

Với vị trí và vai trò ngày càng cao của công tác thi hành án dân sự trong đời sống xã hội, Tổng biên tập Báo Pháp Luật Việt Nam – Đào Văn Hội cho biết, việc tuyên truyền này trên Báo Pháp luật Việt Nam tới đây sẽ tiếp tục được đẩy mạnh. Dự kiến tháng 7/2013, khi Báo Pháp luật Việt Nam hàng ngày xuất bản tăng trang, sẽ ưu tiên dành hẳn 1 chuyên trang về công tác thi hành án dân sự, việc tuyên truyền hoạt động thi hành án dân sự trên các ấn phẩm của Báo Pháp luật Việt Nam cũng sẽ được tăng cường. Tổng biên tập hy vọng rằng, với sự phối hợp tốt giữa Tổng cục Thi hành án dân sự và Báo Pháp luật Việt Nam trong thời gian qua, thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục phát huy và chung sức trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành Thi hành án dân sự.

Trung tâm Dữ liệu, Thông tin và Thống kê


Các tin khác