Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc miễn thi hành án

16/05/2013
Chiều qua, cũng trong chương trình phiên họp thứ 18, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc miễn thi hành án đối với một số khoản thu nộp ngân sách nhà nước không có điều kiện thi hành.


Trình bày Tờ trình của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên cho biết, đến nay nhiều việc thi hành khoản thu nộp ngân sách nhà nước các cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định thi hành án trước ngày 01/7/2009 còn tồn đọng do không có điều kiện thi hành khoảng 48 nghìn việc tương ứng với số tiền khoảng 700 tỷ đồng (trong số này, Chính phủ đề nghị miễn thi hành án khoảng 46 nghìn việc, với số tiền khoảng 339 tỷ đồng). Đây là số việc không thuộc phạm vi những việc được miễn thi hành án dân sự theo Nghị quyết số 24/2008/QH12 ngày 14/11/2008 và cũng không đủ điều kiện xét miễn thi hành án theo quy định tại Điều 61 Luật Thi hành án dân sự năm 2008.

Đối với số việc, tiền tồn đọng nêu trên mặc dù cơ quan Thi hành án dân sự đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan áp dụng mọi biện pháp cần thiết, để thi hành nhưng vẫn không có kết quả do người phải thi hành án không có tài sản để thi hành án. Do đó, Chính phủ đề nghị Quốc hội ra Nghị quyết để giải quyết lượng án này.

Trước băn khoăn của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng về một số vấn đề như đối tượng đề nghị miễn, quy trình, thủ tục miễn, có đảm bảo sự công bằng không.... Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường nói rõ hơn: Đây là những việc tồn đọng từ trước khi Luật thi hành án dân sự có hiệu lực (trước đây  Quốc hội cũng đã có Nghị quyết 24 miễn những việc có giá trị 500 ngàn trở xuống, nhưng chưa tính đến những việc này-PV). Nếu Quốc hội ra Nghị quyết sẽ giải quyết 1 lần tồn đọng đó, còn những việc phát sinh sau khi Luật Thi hành án dân sự có hiệu lực thì vẫn theo luật thực hiện. Những vấn đề cụ thể về thủ tục Bộ trưởng cho biết sẽ có Thông tư liên tịch hướng dẫn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu ủng hộ đề xuất của Chính phủ, vì theo Phó Chủ tịch những vụ việc này đã tồn đọng rất lâu, dù rất cố gắng nhưng không thể thi hành, gây tốn kém cho ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, khi thẩm tra vấn đề nêu trên, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện cho biết, vẫn còn hai loại ý kiến khác nhau. Tại phiên thảo luận, cũng còn những ý kiến không đồng tình mà cho rằng lâu dài nên để sửa Luật Thi hành án dân sự. Trước những băn khoăn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu khi kết luận về vấn đề này đã yêu cầu trước mắt việc miễn giảm vẫn được thực hiện theo điều 61 Luật Thi hành án dân sự. Còn việc miễn các khoản thu cho ngân sách nhà nước như nêu trên sẽ được tính đến khi sửa Luật Thi hành án dân sự vào năm 2014.

Bình An (Thu Hằng - nội chính)