T.H.A dân sự Bình Định tổ chức hội nghị tập huấn cho chấp hành viên cấp huyện

Ngày 11/4/2008 Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quyết định số 119/QĐ-BTP về việc phê duyệt kế hoạch mở lớp tập huấn nghiệp vụ thi hành án, chế độ thu, chi tiền, tài sản trong hoạt động thi hành án cho chấp hành viên thi hành án dân sự địa phương. Thực hiện công văn số 461/BTP-KHTC, ngày 12/5/2008 về việc điều chỉnh kế hoạch tập huấn, Bộ Tư pháp giao Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức tập huấn cho Chấp hành viên Thi hành án dân sự cấp huyện trực thuộc.

Kiểm tra công tác THADS tại THADS huyện Sa Pa – tỉnh Lào Cai.

Căn cứ Kế hoạch số 02/KHKT – THA ngày 20 tháng 01 năm 2008 của Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai; Thực hiện Quyết định số: 11/QĐ - THA ngày 26 tháng 5 năm 2008 của Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai về việc kiểm tra công tác Thi hành án dân sự tại Thi hành án dân sự huyện Sa Pa – tỉnh Lào Cai.

Kiểm tra công tác THADS tại THADS huyện Bắc Hà – Tỉnh Lào Cai

Căn cứ Kế hoạch số 02/KHKT – THA ngày 20 tháng 01 năm 2008 của Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai; Thực hiện Quyết định số: 10/QĐ - THA ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai về việc kiểm tra công tác Thi hành án dân sự tại Thi hành án dân sự huyện Bắc Hà – tỉnh Lào Cai.

Nam Định: Kiểm tra công tác Thi hành án dân sự tại cơ sở

Ngày 02/7/2008, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 01/2008/QĐ-KTTHA về việc kiểm tra công tác thi hành án dân sự năm 2008. Theo đó, việc kiểm tra được tiến hành tại 04 đơn vị là Thi hành án dân sự huyện Nghĩa Hưng, Giao Thuỷ, Hải Hậu và Nam Trực.

Kết quả thực hiện đợt cao điểm về công tác thi hành án dân sự ở Tuyên Quang

Hưởng ứng kế hoạch thi đua của Bộ Tư pháp và để nâng cao tỷ lệ thi hành án dân sự, Sở Tư pháp Tuyên Quang đã phát động đợt cao điểm về công tác thi hành án dân sự. Đợt cao điểm được kéo dài trong thời gian 02 tháng (từ ngày 01/4/2008 đến ngày 31/5/2008). Qua 2 tháng triển khai, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, kết quả:

THADS tỉnh Thái Bình 15 năm xây dựng và trưởng thành

Ngày 21/4/1993 Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 1993. Đây là văn bản quan trọng đánh dấu sự chuyển giao và ra đời của Cơ quan thi hành án dân sự trên toàn quốc, tạo bước ngoặt về tổ chức và hoạt động của THADS ở nước ta, đưa công tác này sang một giai đoạn phát triển mới, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong thời kỳ đổi mới.

BCĐ THADS tỉnh Bắc Giang xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động của ban chỉ đạo thi hành án dân sự các huyện, thành phố năm 2008

Nhằm đánh giá hoạt động của Ban chỉ đạo và kết quả công tác thi hành án dân sự ở các huyện, thành phố, chỉ ra những ưu điểm cần tiếp tục phát huy và những khó khăn, vướng mắc cần tập trung khắc phục, để nâng cao chất lượng thi hành án, giảm án tồn đọng. Nâng cao hiệu quả hoạt động chỉ đạo của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự ở địa phương, từng bước làm chuyển biến công tác thi hành án dân sự trên địa bàn các huyện, thành phố. Vừa qua, BCĐ Thi hành án dân sự tỉnh ban hành Kế hoạch về việc kiểm tra hoạt động của BCĐ Thi hành án dân sự các huyện, thành phố năm 2008 với những nội dung cụ thể như sau:

Chi bộ THADS tỉnh Lào Cai: Sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khoá X

Trong tháng 6/2008, Chi bộ Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã quán triệt 03 Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương khoá X  và 02 chuyên đề “ Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quan liêu”, tác phẩm “ Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chi bộ tổ chức thảo luận nội dung chuyên đề, chỉ đạo 100% Đảng viên, công chức viết thu hoạch, đề ra chương trình hành động của mỗi cá nhân và của Chi bộ, cơ quan. Cùng đó, Chi bộ đã sơ kết 2 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 của BCH Trung ương Khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

THADS tỉnh Thái Nguyên: Kỷ niệm 15 năm thành lập cơ quan thi hành án dân sự địa phương

Theo Nghị quyết ngày 06.10.1992 của Quốc hội khóa IX nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam và Chỉ thị số 266/TTg ngày 02.6.1993 của Thủ tướng Chính phủ  thì  công tác thi hành án dân sự được chuyển giao từ Tòa án nhân dân các cấp sang các cơ quan thuộc Chính phủ quản lý phải thực hiện xong chậm nhất trong tháng 6 năm 1993 (ở Trung ương bàn giao về Bộ Tư pháp quản lý, ở địa phương bàn giao về Ủy ban nhân dân các cấp quản lý ).

THADS tỉnh Điện Biên kết thúc thắng lợi đợt cao điểm vè thi hành án dân sự

Trong tháng 5 năm 2008, Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên đã tiến hành tháng cao điểm về thi hành án dân sự trên địa bàn toàn tỉnh. Ngay sau Lễ phát động vào ngày 5/5/2008, Trưởng thi hành án dân sự tỉnh đã chỉ đạo trực tiếp đoàn công tác của đợt cao điểm đến ba đơn vị là Thi hành án huyện Điện Biên, huyện Tuần Giáo và huyện Điện Biên Đông