Sign In

Chi Hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật

27/06/2019

Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 - ngày 26/6/2019, Ban Chấp hành Chi Hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến hai văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành trong năm 2019 là Luật Phòng, chống tham nhũng số 38/2018/QH14 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2019) và Luật Quốc phòng số 22/2018/QH14 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2019) đến toàn thể các hội viên, công chức và người lao động Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình. Qua đó, đã góp phần  nâng cao nhận thức của các hội viên, công chức và người lao động về quyền và nghĩa vụ của mình trong công tác phòng, chống tham nhũng và công tác Quốc phòng đã được pháp luật quy định, từ đó mọi người tự giác thực hiện tốt nghĩa vụ của mình và tự bảo vệ mình trước pháp luật.

Trong thời gian tới, Chi hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để công tác này ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn. Trong đó, tập trung tổ chức tuyền truyền, phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật mới ban hành, liên quan và tác động trực tiếp đến công tác thi hành án dân sự.


                                                                                                                                                Lan Hương 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: