Sign In

Cục Thi hành án dân dân sự tỉnh Quảng Ngãi và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi ký kết và công bố Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự

30/11/2015

Thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành số 01/QCLN/NHNNVN-BTP ngày 18/3/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư pháp về việc phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự. Để thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng, nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh và Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN) chi nhánh Quảng Ngãi  trong việc trao đổi thông tin, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thi hành các bản án, quyết định của Tòa án và các quyết định của cơ quan Thi hành án dân sự có liên quan đến các tổ chức tín dụng ngân hàng. Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Ngãi và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Lễ ký kết và công bố Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

 
Dự Lễ ký kết có các đồng chí là lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi; lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi.

Quy chế gồm 04 Chương 20 Điều, trong đó quy định rõ nguyên tắc và phương thức phối hợp về các nội dung phối hợp cụ thể đồng thời cũng quy định trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện quy chế như: tăng cường phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là việc phối hợp trong việc chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; hướng dẫn nghiệp vụ và giải quyết khiếu nại, tố cáo; phối hợp trong công tác kiểm tra, công tác xử lý nợ xấu có liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng.

Việc ký kết Quy chế phối hợp giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi là một bước tiến quan trọng, tạo cơ sở  pháp lý để hai ngành phối hợp chặt chẽ thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án dân sự và công tác xử lý thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; đồng thời tạo cơ sở đẩy nhanh tốc độ, nâng cao hiệu quả và xử lý dứt điểm các vụ việc thi hành án dân sự trong hoạt động tín dụng, ngân hàng, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu xử lý nợ xấu mà Quốc hội, Chính phủ đề ra. Vì vậy, lãnh đạo của hai cơ quan đã cam kết và thống nhất sẽ thực hiện nghiêm túc, tổ chức triển khai thật tốt Quy chế để đạt được mục đích đề ra. Định kỳ phối hợp tổ chức thực hiện kiểm tra; rà soát, tổng hợp kết quả phân loại, kết quả thi hành án, xây dựng các kế hoạch tổ chức thi hành án, có biện pháp giải quyết cụ thể các khó khăn vướng mắc của tổ chức tín dụng phát sinh trong công tác thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng.

Với sự thống nhất cao giữa hai cơ quan, buổi Lễ ký kết và công bố đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là dấu mốc quan trọng trong quan hệ phối hợp, tạo cơ sở đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, xử lý dứt điểm các vụ việc thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng trên địa bàn, góp phần thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của Quốc hội, của Chính phủ và của tỉnh Quảng Ngãi.
                                                                                                                                        BBT

Các tin đã đưa ngày: