Sign In

Ngành Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTP về việc tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

21/02/2018

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 25/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Công văn số 469/TCTHADS-VP ngày 06/02/2018 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh.
Theo đó, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị của Bộ trưởng, nhất là đẩy mạnh giải quyết trước Tết đối với các việc thi hành án có điều kiện thi hành, đặc biệt là các việc tồn đọng từ ngày 30/9/2017 trở về trước, nhằm giải tỏa lo lắng và tạo tâm lý phấn khởi cho người dân, góp phần bảo đảm ổn định trật tự xã hội trước và trong dịp Tết; chú trọng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động đương sự tự nguyện thi hành án. Không tổ chức cưỡng chế thi hành án có huy động lực lượng trong thời gian 15 ngày trước và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất (từ ngày 01/02 đến hết ngày 05/03/2018) theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự; treo cờ Tổ quốc tại trụ sở cơ quan. Đảm bảo an ninh, an toàn trụ sở, kho vật chứng, không để xảy ra các trường hợp đáng tiếc (trộm cắp, cháy nổ...); đi lại đảm bảo an toàn; không tổ chức liên hoan lãng phí; không sử dụng xe công đi lễ hội; quán triệt, chỉ đạo công chức, người lao động không du xuân, đi lễ hội trong giờ hành chính.

Đến nay, ngày 21/02/2018, toàn thể cán bộ, công chức và người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi đều đến cơ quan làm việc. Qua tổng hợp tình hình trước và sau tết Mậu Tuất năm 2018, toàn thể cán bộ, công chức và người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi và gia đình đón xuân an toàn, hiệu quả, tiết kiệm và ngay trong đầu năm các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, nhằm phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2018.

                                                                                                                     Phạm Huy Ân

Các tin đã đưa ngày: