Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi tổ chức trực báo Quý I/2019

21/01/2019

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi tổ chức trực báo Quý I/2019
Để sơ kết, đánh giá tình hình công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính Quý I/2019 và triển khai các nhiệm vụ công tác Quý II/2019, ngày 18/01/2019, Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị trực báo Quý với thành phần gồm toàn thể lãnh đạo, công chức và người lao động các cơ quan THADS tỉnh Quảng Ngãi.
Tại buổi trực báo, Cục trưởng Nguyễn Mạnh Thắng đã đánh giá những kết quả đạt được trong Quý I/2019 của các cơ quan THADS tỉnh Quảng Ngãi, theo đó: Về kết quả tổ chức thi hành án dân sự: trong Quý I năm 2019 các cơ quan THADS tỉnh Quảng Ngãi thụ lý 5.218 việc, đã ủy thác 13 việc, còn phải thi hành 5.205 việc, trong đó có 3.335 việc có điều kiện thi hành, 1.870 việc chưa có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 1.126 việc, đạt tỷ lệ 34% so với số việc có điều kiện thi hành; tương ứng tổng số tiền đã thụ lý là 1.093 tỷ 327 triệu 237 nghìn đồng, đã ủy thác 537 triệu 535 nghìn đồng, số còn phải thi hành 1.092 tỷ 789 triệu 702 nghìn đồng, trong đó, số tiền có điều kiện thi hành là 636 tỷ 183 triệu 624 nghìn đồng, số tiền chưa có điều kiện thi hành là 456 tỷ 606 triệu 078 nghìn đồng, số tiền đã thi hành xong 33 tỷ 169 triệu 939 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 05% so với số tiền có điều kiện thi hành. Về kết quả theo dõi thi hành án hành chính: trong Quý I năm 2019 các cơ quan THADS tỉnh Quảng Ngãi theo dõi thi hành án hành chính đối với 09 trường hợp; đã ra thông báo tự nguyện thi hành án 09 trường hợp (trong đó có 06 trường hợp Tòa án nhân dân có thẩm quyền đã ban hành Quyết định buộc thi hành án hành chính), có 02 trường hợp người phải thi hành án là Ủy ban nhân dân huyện đã thi hành xong nghĩa vụ theo bản án, 01 trường hợp Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng ban hành quyết định kháng nghị hủy đối với Bản án số 14/2017/HC-ST ngày 28/4/2017 của Ủy ban nhân dân xã Đức Lân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mộ Đức, còn 06 trường hợp chưa thi hành xong. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo: trong Quý I năm 2019 các cơ quan THADS tỉnh Quảng Ngãi đã nhận được là 22 việc khiếu nại, tố cáo (20 việc khiếu nại, 02 việc tố cáo), trong đó có 10 việc thuộc thẩm quyền (08 việc khiếu nại, 02 việc tố cáo), đã giải quyết xong 08 việc khiếu nại, chuyển kỳ sau giải quyết 02 việc tố cáo và chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết đối với 12 việc khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền... Bên cạnh việc đánh giá những kết quả đạt được, đồng chí Cục trưởng cũng đánh giá những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, từ đó đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính Quý II/2019.
 

Lãnh đạo Cục chủ trì Hội nghị
Quan cảnh hội nghị
Ngoài ra, tại Hội nghị, Lãnh đạo các Phòng thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thành phố cũng đã phát biểu thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắt trong công tác THADS, theo dõi THA hành chính nhằm trên cơ sở đó đề ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian đến. Rất nhiều ý kiến phát biểu có liên quan đến công tác tài chính, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo... Tuy nhiên, đa số các ý kiến phát biểu đều xoay quanh khó khăn, vướng mắt chủ yếu ảnh hưởng đến hiệu quả công tác tổ chức THADS như: việc tổ chức thi hành án đối với án tín dụng, ngân hàng theo Nghị quyết số 42/2017/NQ14 đã ưu tiên thanh toán cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng và các tổ chức tín dụng, mà loại trừ việc ưu tiên thanh toán đối với các khoản tiền về thuế, khoản tiền trích lại cho người phải thi hành án thuê nhà đối với trường hợp tài sản bị cưỡng chế kê biên, xử lý để thi hành án là nhà ở duy nhất ... đã gây khó khăn, trở ngại trong việc tạo sự đồng thuận của chính quyền địa phương khi thực hiện việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án để thi hành án đối với những tài sản có giá trị nhỏ hơn nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng; việc tổ chức thi hành án đối với doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhất là khâu xác minh điều kiện thi hành án của doanh nghiệp vì đa số chủ doanh nghiệp không hợp tác hoặc doanh nghiệp ngừng hoạt động, sản xuất kinh doanh, trụ sở của doanh nghiệp là tài sản thuê...

Kêt thúc Hội nghị, lãnh đạo Cục đã giải đáp những thắc mắc, kiến nghị, đề xuất của các Chi cục; đồng thời, để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu toàn thể lãnh đạo, công chức và người lao động các cơ quan THADS luôn nổ lực, tự giác thực hiện tốt nhiệm vụ tại vị trí công tác của mỗi cá nhân, góp phần cùng với tập thể các cơ quan THADS hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu đến cuối năm tất cả các cơ quan THADS đều hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019./.
                 
                                                                                                                                       Minh Quân

Các tin đã đưa ngày: