Sign In

Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra toàn diện tại Chi cục THADS huyện Đức Phổ

02/04/2019

Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra toàn diện tại Chi cục THADS huyện Đức Phổ
Thực hiện Quyết định số 46/QĐ-CTHADS ngày 20/3/2019 của Cục trưởng cục THADS tỉnh Quảng Ngãi về việc kiểm tra toàn diện công tác THADS, hành chính tại Chi cục THADS huyện Đức Phổ; sáng nay, Đoàn kiểm tra Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi do đồng chí Trần Quang Nam – Phó cục trưởng làm Trưởng đoàn đã chủ trì công bố quyết định và triển khai thực hiện việc kiểm tra tại Chi cục THADS huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
Trong đợt kiểm tra lần này, theo kế hoạch kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra các nội dung như: công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Chi cục; công tác văn phòng; công tác tổ chức cán bộ; công tác nghiệp vụ thi hành án dân sự, hành chính; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác kế hoạch tài chính và các nội dung khác có liên đến hoạt động của Chi cục THADS huyện Đức Phổ.  
 
 
Theo ông Trần Quang Nam – Phó cục trưởng – Trưởng đoàn kiểm tra cho biết: Việc kiểm tra toàn diện công tác THADS, hành chính tại Chi cục là hoạt động thường xuyên của Cục, nhằm mục đích đánh giá toàn diện những ưu điểm, nhược điểm, những khó khăn, vướng mắc trong công tác THADS, hành chính, từ đó xác định nguyên nhân và đề ra các giải pháp để giúp Chi cục phát huy những ưu điểm, khắc phục những nhược điểm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời, qua kiểm tra, cũng nhằm phát hiện những bất cập của pháp luật, từ đó kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện pháp luật trong công tác THADS, hành chính.

Việc kiểm tra tại Chi cục THADS huyện Đức Phổ được thực hiện từ ngày 02 đến hết ngày 09/4/2019./.

                                                                                                                                                  Phạm Huy Ân

Các tin đã đưa ngày: