Sign In

Hội nghị trực tuyến tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự

27/05/2019

Ngày 24/5/2019, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh chủ trì hội nghị.
 
 Quang cảnh dự Hội nghị điểm cầu Quảng Ngãi
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục THADS Báo cáo tóm tắt kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự.
 
Hội nghị cũng nghe nhiều ý kiến của các đại biểu đại diện Cơ quan THADS các tỉnh, thành phố và các cơ quan trung ương tham luận, thảo luận nhằm đưa ra những giải pháp thực hiện công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự thời gian tới.
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Mai Lương Khôi - Tổng cục trưởng thay mặt cán bộ, công chức các cơ quan THADS cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, đồng thời nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng tại Hội nghị. Lãnh đạo Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục và Thủ trưởng các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương sẽ tập trung chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đồng thời đồng chí Tổng cục trưởng cũng đề nghị toàn ngành THADS tiếp tục thực hiện quyết  liệt, có hiệu quả hơn nữa Chỉ thị số 01/CT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Các tin đã đưa ngày: