Sign In

Khối thi đua Nội chính tỉnh tổ chức ký kết thi đua năm 2019

16/04/2019

Khối thi đua Nội chính tỉnh tổ chức ký kết thi đua năm 2019
Ngày 12/4/2019, tại Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi, Khối thi đua Nội chính tỉnh tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019. Dự hội nghị đại diện lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Khối (Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự, Sở Nội vụ, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Thanh tra, Công an, Bộ Chỉ huy quân sự và Bộ đội biên phòng tỉnh).

Về nội dung ký kết giao ước thi đua, Khối Nội chính tỉnh thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2019 với nội dung thi đua: Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; Thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc; Tổ chức thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng và đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; Đồng thời, góp ý để hoàn thiện Quy chế hoạt động của Khối thi đua Nội chính tỉnh.
 
(Ký kết giao ước thi đua )
 
Tại hội nghị, một số lãnh đạo trong Khối thi đua Nội chính đã tham gia ý kiến nhằm hoàn thiện Quy chế hạt động của Khối và đề nghị nên tổ chức hoạt động phong trào thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ để giao lưu giữa các cơ quan, đơn vị trong Khối; tuy nhiên, các hoạt động phong trào này mang tính phổ biến, nhiều người tham tham gia hơn.
 
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trung Tập – Giám đốc Sở Tư pháp – Khối trưởng và ông Nguyễn Mạnh Thắng – Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh – Khối phó đã tiếp thu những ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh Quy chế hoạt động; đề nghị các cơ quan trong Khối thi đua phải phổ biến nội dung ký kết giao ước thi đua đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động để tích cực hưởng ứng phong trào thi đua. Các cơ quan trong Khối thi đua phải chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế từng cơ quan nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phong trào thi đua của Khối năm 2019.

                                                                                                                                          Văn phòng Cục

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: