Sign In

Kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi

07/10/2020

Kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi
Ngày 06/10/2020 Đoàn kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi do đồng chí Phạm Thị Kim Liên, Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn đã tổ chức công bố Quyết định và Kế hoạch của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi v/v trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Tham dự về phía Cục THADS tỉnh có các đồng chí Lãnh đạo Cục; lãnh đạo, Chấp hành viên, Thư ký THA phòng Nghiệp vụ; lãnh đạo Văn phòng, Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Theo Quyết định số 1310/QĐ-VKS và Kế hoạch số 2036/KH-VKS ngày 09/9/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi  thì nội dung kiểm sát của Đoàn gồm: Việc tiếp nhận bản án, quyết định của Tòa án; Công tác tiếp nhận, quản lý, xử lý vật chứng, tài sản kê biên tạm giữ; Kết quả thi hành án dân sự; Công tác theo dõi việc thi hành án hành chính, Kiểm sát về giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực THADS, HC; Hoạt động thu, chi và quản lý quỹ tiền mặt về THADS. Thời điểm lấy số liệu kiểm sát từ ngày 01/10/2019 đến 30/9/2020. Thời gian kiểm sát là 07 ngày làm việc, kể từ ngày 06/10/2020.

Đây là đợt kiểm sát trực tiếp của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhằm đảm bảo công tác thi hành án dân sự tuân theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật được thi hành kịp thời, chính xác; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tập thể và của công dân; góp phần tăng cường pháp XHCN; đồng thời phát hiện vi phạm để khắc phục, sửa chữa kịp thời những tồn tại vi phạm trong công tác THADS (nếu có).

Làm việc với đoàn, đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng - Cục trưởng Chi cục THADS tỉnh thông qua báo cáo tình hình công tác THADS năm 2020; ghi nhận và đánh giá cao công tác phối hợp chặt chẽ giữa Viện kiểm sát nhân dân tỉnh với Cục THADS tỉnh. Đồng thời, Cục Thi hành án dân sự đã chuẩn bị đầy đủ các báo cáo, số liệu, sổ sách và hồ sơ tổ chức thi hành án để Đoàn kiểm sát trực tiếp thực hiện nhiệm vụ theo quy định.
                                                                                                                               Thúy An- Văn phòng Cục

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: