Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường ký Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự

08/08/2019

Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường ký Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự
Sáng ngày 08/8/2019, Cục Thi hành án dân sự và tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Lễ ký quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Tham gia buổi lễ về phía Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi có đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng - Cục trưởng, đồng chí Võ Văn Xông- Phó Cục trưởng và các đồng chí Trưởng các phòng chuyên môn. Về phía Sở Tài nguyên và Môi trường có đồng chí Phí Quang Hiển - Phó Giám đốc Sở và lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở.
 
Quy chế phối hợp giữa Cục Thi hành án dân sự và tỉnh Sở Tài nguyên và môi trường trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi dựa trên cơ sở Quy chế phối hợp số 648/QCPH/BTP-BTNMT ngày 20/02/2019 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và môi trường, chỉ đạo của Tổng Cục Thi hành án dân sự tại Công văn số 630/TCTHADS-NV1 ngày 15/3/2019 về việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và môi trường và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 1522/UBND-NC ngày 01/4/2019.
 
Quy chế gồm: 04 chương, 17 Điều quy định gồm các nội dung: Phạm vi phối hợp, mục đích và nguyên tắc phối hợp, nội dung phối hợp, phương thức phối hợp, đồng thời đảm bảo sự tập trung thống nhất, thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phù hợp với nguyên tắc hoạt động cũng như nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan trên cơ sở hợp tác, chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc trao đổi thông tin giữa hai cơ quan đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định của pháp luật.
 
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng - Cục trưởng THADS tỉnh đánh giá cao bộ phận tham mưu của hai ngành đã phối hợp chặt chẽ trong quá trình soạn thảo, xây dựng dự thảo Quy chế. Việc ký Quy chế phối hợp với Cục THADS và triển khai thực hiện sẽ giúp Ngành THADS tỉnh giải quyết được khó khăn, vướng mắc trong việc kê biên, xử lý tài sản là quyền sử dụng đất của người phải thi hành án, đặc biệt là tháo gỡ vướng mắc cho Chi cục THADS cấp huyện. Đồng chí đề nghị lãnh đạo hai cơ quan tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, nhất là các Phòng Tài nguyên và môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thành phố làm tốt công tác tuyên truyền về nội dung của Quy chế, cũng như các quy định của pháp luật, qua đó giúp Cơ quan THADS hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

                                                                                                                                                        Noa Oanh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: