Sign In

Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2020

16/12/2019

Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2020
Sáng ngày 14/12/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh (THADS) Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Võ Phiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh. Dự Hội nghị còn có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo các đơn vị trong khối nội chính tỉnh (Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát, Sở Tư pháp) và các cơ quan phối hợp trong công tác thi hành án dân sự và toàn thể lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Chi cục trực thuộc, công chức, người lao động thuộc Cục.
(Đ/c Võ Phiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị)
Hội nghị đã thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả công tác THADS, HC năm 2019, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020; tham luận của một số đơn vị cấp huyện, một số tham luận của đại diện các cơ quan phối hợp (Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân tỉnh) và phát biểu của đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy.
 
 (Đ/c Nguyễn Mạnh Thắng - Cục trưởng Cục THADS tỉnh)                                     (Quang cảnh Hội nghị)
 
Tại Hội nghị, các đồng chí Lãnh đạo Cục cũng như Chi cục, đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, phân tích làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại trong công tác THADS năm 2019. Đồng thời, bàn giải pháp để thực hiện hiệu quả chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020.
 
Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, năm 2019, Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác THADS. Nhờ vậy, tỷ lệ giải quyết về việc, về về tiền đều đạt và vượt chỉ tiêu mà Nghị quyết của Quốc hội, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao. Trong năm, các cơ quan THADS tỉnh đã giải quyết được 4.978 việc, đạt tỷ lệ 76% (vượt 03% so với ch3 tiêu Tổng cục giao) và thi hành xong được 225.760.935.000 đồng, đạt tỷ lệ 41% (vượt vượt 07% so với chỉ tiêu Tổng cục giao). Đồng thời, các mặt công tác khác cũng được triển khai có hiệu quả như: tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý nhà nước về THADS kịp thời, tích cực; mối quan hệ phối hợp trong THADS, HC được tăng cường, hiệu quả từ cấp tỉnh đến cấp huyện; công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC được quan tâm, thực hiện đúng quy định pháp luật; kỷ cương, kỷ luật hành chính trong Hệ thống các cơ quan THADS trong tỉnh cơ bản được bảo đảm, nội bộ các cơ quan, đơn vị đoàn kết, ổn định; các mặt công tác khác đều đảm bảo yêu cầu đề ra.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua của ngành thi hành án dân sự tỉnh; đồng thời yêu cầu Các cơ quan Thi hành án Dân sự tỉnh cần có kế hoạch cụ thể để thực hiện hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2020; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính chính xác trong phân loại và tổ chức thi hành án; đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi hành các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các vụ việc có giá trị lớn, các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, các vụ việc phức tạp kéo dài, án trọng điểm,...
 
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục THADS tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác thi hành án dân sự năm 2019. Bên cạnh đó vẫn thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế cần được quan tâm khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao năm 2020, ngành Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi cần phải chú trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau: Quán triệt, triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương, trong đó chú trọng làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác THADS, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh; Triển khai thực hiện bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC được giao theo Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; Chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức làm công tác THADS trong sạch, vững mạnh, đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, trong đó tập trung kiện toàn những đơn vị, địa bàn có lượng án lớn hoặc còn nhiều hạn chế, yếu kém; Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật và tập huấn nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp cho đội ngũ công chức, Chấp hành viên thực hiện nhiệm vụ thi hành án…
 
(Đ/c Võ Phiên - PCT UBND tỉnh thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương lao động hạng 3 cho đ/c Phan Tấn Nộ)

 Hội nghị cũng đã tiến hành công bố các Quyết định khen thưởng và tiến hành trao thưởng Huân chương lao động Hạng 3 cho 02 cá nhân và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong công tác THADS, nhằm động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong năm 2019. 

                                                                                                                                         Noa Oanh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: