Sign In

Khối thi đua Nội chính tỉnh Quảng Ngãi tổng kết công tác năm 2020

14/01/2021

Khối thi đua Nội chính tỉnh Quảng Ngãi tổng kết công tác năm 2020
Sáng 14/01/2021, Khối thi đua Nội chỉnh tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng Khối Thi đua và đồng chí Đại tá Vũ Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thu Hà - Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Ngãi.
Khối thi đua Nội chính gồm 09 cơ quan là: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Thanh tra tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh.

Năm 2020, phong trào thi đua tiếp tục được các cơ quan trong Khối triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng chính trị, ý thức tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống; qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động với nhiệm vụ được giao. Các cơ quan, đơn vị trong khối đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2020 so với chỉ tiêu đăng ký thi đua đầu năm.

Hội nghị đã thảo luận, góp ý vào dự thảo báo cáo tổng kết, qua đó tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức quán triệt sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình, kế hoạch về công tác thi đua - khen thưởng của Bộ, ngành, tỉnh cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động;  nâng cao nhận thức và hành động về công tác thi đua yêu nước trong tình hình mới, qua đó động viên tinh thần hăng hái thi đua phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác trong năm 2021.

 Hội nghị đã bình xét và đề nghị khen thưởng năm 2020: Đề nghị Cờ thi đua của Chính phủ cho Thanh tra tỉnh; Cờ thi đua của Uỷ ban nhân dân tỉnh cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Công an tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Cũng tại Hội nghị, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiến hành bàn giao nhiệm vụ cho đơn vị Trưởng Khối và Phó trưởng Khối mới, theo đó, năm 2021, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm Trưởng Khối, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh làm Phó trưởng Khối thi đua  Nội chính tỉnh Quảng Ngãi.

                                                                                                                                   Thu Hòa

Các tin đã đưa ngày: