Sign In

Quảng Ngãi: Công tác thi hành án dân sự năm 2020 đạt nhiều kết quả tích cực

09/10/2020

Quảng Ngãi: Công tác thi hành án dân sự năm 2020  đạt nhiều kết quả tích cực
Các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi vừa kết thúc năm công tác 2020 với kết quả về việc và tiền khá cao, đó là kết quả của sự nỗ lực cao độ của Lãnh đạo, công chức, người lao động của toàn ngành trong bối cảnh toàn tỉnh gặp rất nhiều khó khăn do dịch Covid-19.
Cụ thể về việc: Tổng số giải quyết 8.169 việc, trong đó: Số cũ chuyển sang  2.548 việc; thụ lý mới 5.621 việc (tăng  5.6% so với năm 2019); đã thi hành xong 5.024 việc (tăng 46 việc, 0.9% so với cùng kỳ năm 2019); đạt tỷ lệ 78% (tăng 02% so với cùng kỳ năm 2019); còn thiếu 03% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao. Về tiền: Tổng số giải quyết 1.088 tỷ 473 triệu 419 nghìn đồng, trong đó: Số cũ chuyển sang 500 tỷ 283 triệu 352 nghìn đồng; thụ lý mới 588 tỷ 190 triệu 067 nghìn đồng, tăng 286 tỷ 970 triệu 654 nghìn đồng (tăng 95%) so với cùng kỳ năm 2019; đã thi hành xong 289 tỷ 512 triệu 597 nghìn đồng, tăng 63 tỷ 751 triệu 662 nghìn đồng (tăng 28%) so với cùng kỳ năm 2019; đạt tỷ lệ 41% (bằng so với cùng kỳ năm 2019), vượt 03% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao.

Mặc dù vượt tỷ lệ về tiền, nhưng tỷ lệ về việc chưa đạt chỉ tiêu Tổng cục giao; tuy nhiên, trong bối cảnh năm 2020 gặp khá nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì đây vẫn là kết quả rất đáng mừng và xứng đáng cho sự nỗ lực của toàn thể Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký, chuyên viên và người lao động trong các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 
                                                                                                                                     Thúy An – Văn phòng Cục

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: