Sign In

Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

11/05/2022

Sáng ngày 29/4/2022, Cục THADS tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2022. Chủ trì Hội nghị đồng chí Võ văn Xông – Q. Cục trưởng Cục THADS tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng thuộc Cục, lãnh đạo các Chi cục THADS trực thuộc.
Hội nghị nghe báo cáo kết quả công tác THADS, thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2022 do đồng chí Q. Cục trưởng thông qua. Trong 06 tháng đầu năm 2022, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều công chức, người lao động trong ngành nhiễm bệnh phải nghỉ điều trị nên các cơ quan THADS gặp rất nhiều khó khăn trong việc chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, trong khi số việc thụ lý mới tăng so với cùng kỳ năm 2021. Tuy vậy, toàn ngành đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đạt chỉ tiêu 47,94%/82% về việc và 22,42%/40,1% về tiền (đạt 58% về việc và 56% về tiền so với Kế hoạch công tác năm 2022). Các mặt công tác khác cơ bản được triển khai đúng tiến độ, đạt chất lượng theo Kế hoạch công tác năm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị đã thảo luận đưa ra những khó khăn, vướng mắc của các Chi cục, các Chấp hành viên trong quá trình thi hành án, nhất là những khó khăn vướng mắc trong quá trình thi hành án tín dụng – ngân hàng, các vụ việc THADS trọng điểm chưa có chuyển biến, còn tồn đọng và đề ra những giải pháp phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2022.

Kết luận Hội nghị đồng chí Q. Cục trưởng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của công chức, người lao động trong toàn ngành; Tuy nhiên, đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan THADS thuộc tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp sau để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao như: Đổi mới mạnh mẽ phương pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành, bảo đảm sâu sát, cụ thể, đúng chức năng, thẩm quyền được giao; Tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, chính quyền địa phương và chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác của Quốc hội, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao; kế hoạch công tác năm của ngành; đoàn kết, khắc phục những khó khăn, vướng mắc phấn đấu hoàn thành tốt  nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác được giao. Tăng cường công tác tự kiểm tra theo kế hoạch của Tổng cục THADS, Cục THADS tỉnh nhằm phát hiện và khắc phục những tồn tại trong quá trình tổ chức thi hành án. Tập trung chỉ đạo tổ chức thi hành án đối với nhóm việc chiếm tỷ lệ lớn về việc và về tiền là các khoản thu cho ngân sách Nhà nước, những vụ việc phức tạp có điều kiện. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống THADS (19/7/1946 – 19/7/2022). Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức, người lao động đơn vị, nhất là người đứng đầu.
                                                                                                                 Văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: