Sign In

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi

02/06/2022

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh làm việc với  Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi
Sáng ngày 02/6/2022Đoàn công tác Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đã có buổi làm việc với Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Quảng Ngãi về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022.
                                   (Đ/c Võ Văn Xông - Cục trưởng báo cáo tóm tắt kết quả công tác THA)
 
Tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Xông – Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2022, các cơ quan THADS tỉnh Quảng Ngãi thụ lý 7.447 việc, tương ứng với số tiền 2.571 tỷ 907 triệu 907 nghìn đồng; kết quả đã thi hành xong 3.292 việc/ 5.774 việc có điều kiện và 583 tỷ 795 triệu 019 nghìn đồng/ 1.712 tỷ 007 triệu 392 đồng có điều kiện, đạt tỷ lệ 57,01% về việc và 34,10% về tiền (tăng 2,54% về việc và tăng 9,38% về tiền so với cùng kỳ năm 2021), đã đạt 69,52% chỉ tiêu về việc và 85,03% chỉ tiêu về tiền của Kế hoạch công tác năm 2022 (còn thiếu 24,99% về việc và 6% về tiền của chỉ tiêu giao năm 2022).

Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Cục trưởng cũng đưa ra phương hướng, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2022, trong đó, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị về công tác THADS, theo dõi THAHC; chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, nhất là triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ ngày 29/3/2022 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo nhiệm vụ trọng tâm THADS, theo dõi THAHC giai đoạn 2022 - 2026.

Thay mặt đoàn công tác, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh chia sẻ những khó khăn của Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi, trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; tuy nhiên, qua theo dõi và báo cáo, cũng như ý kiến phát biểu tại buổi làm việc có thể thấy, công tác THADS trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ban Chỉ đạo THADS các cấp và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban ngành liên quan, nên các mặt công tác THADS cơ bản được triển khai thuận lợi, hiệu quả. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả công tác đạt được trong 8 tháng năm 2022 và đề nghị các cơ quan THADS tỉnh Quảng Ngãi cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc những yêu cầu, nhiệm vụ của của công tác THADS hiện nay, kịp thời đề ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm. Cần tập trung các nguồn lực, quyết liệt tổ chức thi hành án, phấn đấu hoàn thành các nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 được Bộ Tư pháp và Tổng cục giao, nhất là 2 chỉ tiêu cơ bản về việc và về tiền.

Tiếp tục đổi mới phương pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành; linh hoạt trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ như tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện tốt biện pháp động viên, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án, vận dụng kỹ năng dân vận trong quá trình tổ chức thi hành án… Tập trung kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ Chấp hành viên, công chức, lãnh đạo, quản lý các cơ quan THADS.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh cũng nhấn mạnh các cơ quan THADS Quảng Ngãi đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, phòng ngừa vi phạm trong công tác THADS. Thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, tự kiểm tra trong công tác THADS, nhất là đối với các địa bàn trọng điểm, các lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh tiêu cực; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong các cơ quan THADS gắn với thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. “Các cơ quan THADS cần làm tốt hơn nữa vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo THADS. Phải chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất, bám sát chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo THADS các cấp, đặc biệt trong việc tập trung chỉ đạo, lãnh đạo giải quyết các vụ án lớn, trọng điểm, các vụ việc phức tạp”.

                                                                                                           VP Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: