Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi cưỡng chế đốn chặt cây cối, dỡ dọn tài sản trên đất và chuyển giao quyền sử dụng đất

08/06/2022

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi cưỡng chế đốn chặt cây cối, dỡ dọn tài sản trên đất và chuyển giao quyền sử dụng đất
Hôm nay, ngày 08/6/2022, tại thôn Tân Phong, xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi; Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan và chính quyền địa phương xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất cho ông Ngô Ngọc Việt và bà Nguyễn Thị Thật.
Việc cưỡng chế này là để thi hành Bản án số 28/2020/DS-ST ngày 30/7/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Quyết định thi hành án số 275/QĐ-CTHADS ngày 15/3/2021 của Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi, Quyết định Cưỡng chế cưỡng chế buộc thực hiện công việc số 04/QĐ-CTHADS và Quyết định về việc cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất số 05/QĐ-CTHADS ngày 23/02/2022 của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi; Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã áp dụng biện pháp cưỡng chế để thi hành án khoản: Buộc bà Huỳnh Thị Thời và vợ chồng ông Nguyễn Tư Khoa, bà Cao Thị Bích Hạnh phải có trách nhiệm đốn chặt, dỡ dọn một số cây ăn trái và các loại cây khác; 01 nhà tạm diện tích 84,6m2; một cầu tiêu có diện tích 1,2m2 nằm trên diện tích đất 342,7m2 (thuộc thửa đất số 854, tờ bản đồ số 42 tại xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) để trả lại diện tích đất lấn chiếm cho ông Ngô Ngọc Việt và bà Nguyễn Thị Thật quản lý, sử dụng.
 
 

                    (Hình ảnh Lực lượng bảo vệ cưỡng chế và hiện trạng tài sản trên đất để dỡ dọn)

Trong quá trình tổ chức thi hành án, mặc dù, Chấp hành viên đã nhiều lần phối hợp với các cơ quan, ban ngành, chính quyền địa phương động viên, thuyết phục bà Huỳnh Thị Thời và vợ chồng ông Nguyễn Tư Khoa, bà Cao Thị Bích Hạnh tự nguyện thi hành, tạo điều kiện để bà Thời, vợ chồng ông Khoa, bà Hạnh thỏa thuận việc thi hành án. Tuy nhiên, việc thi hành án kéo dài hơn 01 năm, nhưng các bên đương sự vẫn không thỏa thuận việc thi hành án, người phải thi hành án là bà Huỳnh Thị Thời và vợ chồng ông Nguyễn Tư Khoa, bà Cao Thị Bích Hạnh không hợp tác, cố tình không chấp hành bản án, luôn có thái độ chống đối việc thi hành án. Vì vậy, việc tổ chức cưỡng chế thi hành án là cần thiết, nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và hiệu lực, hiệu quả của việc tổ chức thi hành án.

 

                      (Cơ quan chức năng phối hợp xác định mốc ranh giới phần đất được giao)

Nhờ việc chuẩn bị kế hoạch cưỡng chế chặt chẽ của cơ quan thi hành án và sự tham gia phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ, tinh thần trách nhiệm cao của các thành phần tham gia phối hợp, việc cưỡng chế thi hành án thành công tốt đẹp, an toàn, được đông đảo nhân dân địa phương đồng tình ủng hộ.
 
                                                                                                                              Văn phòng Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: