Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hải Lăng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2020

14/01/2020

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hải Lăng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2020
Thực hiện Kế hoạch số 978/KH-CTHADS ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai công tác năm 2020. Ngày 08/01/2020, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hải Lăng đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự đến với toàn thể cán bộ công chức, người lao động trong đơn vị.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, Hành chính năm 2019, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020. Tại Hội nghị, tập thể lãnh đạo Chi cục, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, phân tích làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại trong công tác thi hành án dân sự năm 2019. Đồng thời, bàn giải pháp để thực hiện hiệu quả chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020.
Năm 2019 đơn vị đã triển khai đồng bộ các hoạt động nên tỷ lệ giải quyết về việc đạt 86%, về tiền đạt 42%, vượt chỉ tiêu mà cấp trên giao cho đơn vị. Công tác tham mưu cho Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án huyện thực hiện quản lý nhà nước về công tác thi hành án trên địa bàn kịp thời, tích cực; tham mưu giải quyết dứt điểm vụ việc thi hành án trọng điểm thuộc diện theo dõi của Thường trực tỉnh ủy; Mối quan hệ phối hợp trong thi hành án, Hành chính được tăng cường, hiệu quả; công tác tiếp công dân, giải quyết Khiếu nại, tố cáo được quan tâm, thực hiện đúng quy định pháp luật; nội bộ đơn vị đoàn kết; các mặt công tác khác đều đảm bảo yêu cầu đề ra.
Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, đồng chí Trần Văn Đạt - Chi cục trưởng đã tiến hành công bố các Quyết định khen thưởng và tiến hành trao tặng cho các đồng chí công chức cấp xã đạt thành tích cao năm 2019 trong công tác phối hợp thi hành án trên địa bàn huyện.

Đồng chí Trần Văn Đạt nhấn mạnh: năm 2020 là năm đất nước có những sự kiện quan trọng mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi tập thể lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công chức, người lao động trong Chi cục  tiếp tục phát huy, nổ lực hơn nữa để phấn đấu hoàn thành suất sắc mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao, gớp phần giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế ở địa phương.
Tuấn Liêm - Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hải Lăng
 

Các tin đã đưa ngày: