Sign In

Chi bộ Chi cục Thi hành án huyện Kế Sách tổ chức Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2020 - 2025

19/05/2020

Chi bộ Chi cục Thi hành án huyện Kế Sách tổ chức Đại hội  đảng viên nhiệm kỳ 2020 - 2025
Sáng ngày 18-5-2020, Chi bộ Chi cục Thi hành án tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025
Chi bộ Chi cục Thi hành án được thành lập tháng 4/2013 sau khi được tách ra từ chi bộ Khối pháp luật, đầu nhiệm kỳ chi bộ có 09 đảng viên, 08 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị, cấp ủy có 01 đồng chí Bí thư và 01 đồng chí Phó Bí thư. Hiện nay, Chi bộ có 08 đảng viên chính thức. Tất cả đảng viên đều có lý lịch rõ ràng, được đào tạo trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cơ bản, hầu hết đều tốt nghiệp đại học Luật, có nhận thức chính trị, tư tưởng lập trường vững vàng; có ý thức tự giác, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của Nhà nước, thực hiện nghiêm các chủ trương của địa phương và chỉ đạo của cấp trên. 
 
Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên đã được nghe báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Chi cục Thi hành án nhiệm kỳ 2015 - 2020 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025; Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ Chi cục Thi hành án, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thảo luận và đóng góp những nội dung của dự thảo văn kiện Đại hội Đảng cấp trên.
 
Đại hội đã thống nhất và bầu đồng chí Võ Hồng Diệp là Bí thư Chi bộ Chi cục Thi hành án kỳ 2020 – 2025. Bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm đồng chí Võ Hồng Diệp là đại biểu chính thức và đồng chí Trần Văn Khải là đại biểu dự khuyết


Theo Chi bộ Chi cục THADS huyện Kế Sách

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: