Sign In

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

05/06/2020

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần trách nhiệm cao của tập thể Cấp ủy và đảng viên, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra
Ngày 20/5/2020, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ngô Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện; đồng chí Lê Hoàng Nuôi, Ủy viên Ban chấp hành Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và toàn thể Đảng viên Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Ngô Thanh Toàn đề nghị đảng viên Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành tiếp tục nỗ lực phấn đấu, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ; thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nói không với tiêu cực trong quá trình tổ chức thi hành án; Chi bộ cần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, không ngừng chăm lo, xây dựng, củng cố Chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ đảng viên; tăng cường đoàn kết nội bộ, mở rộng dân chủ đi đôi với nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề. Đồng chí đề nghị Chi bộ cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời nghiêm khắc phê bình, xử lý kỷ luật những đảng viên vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước; phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban chấp hành Chi bộ gồm 3 đồng chí. Đồng chí Hồ Hùng Anh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành tiếp tục được bầu làm Bí thư Chi bộ Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Châu Thành Thành, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 
Đinh Trường Minh, Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Châu Thành

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: