Sign In

Thư của Bộ trưởng Lê Thành Long gửi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Tư pháp nhân dịp Tết cổ truyền Canh Tý (22/01/2020)

Nhân dịp đón Tết cổ truyền mừng xuân Canh Tý, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, tôi xin gửi đến các đồng chí cán bộ lão thành, cán bộ hưu trí, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác, làm việc trong Ngành Tư pháp và học viên, sinh viên đang học tập trong các trường, học viện của Ngành cùng gia đình lời chúc mừng Năm mới tốt đẹp nhất.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị tăng cường công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính (20/11/2019)

Ngày 15/11/2019, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 26/CT-TTg về tăng cường công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.

Phát huy vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác thi hành án dân sự (10/10/2019)

Nhìn lại 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 16-12- 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác thi hành án dân sự (THADS) trên địa bàn tỉnh, đến nay công tác này đạt nhiều kết quả khả quan. Hàng năm, tỷ lệ THADS cả về số việc và tiền đều tăng

Tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ (27/02/2019)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp.

Nghị định 04/2019/NĐ-CP: Quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô (14/02/2019)

Chính phủ ban hành Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Nghị định này quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; khoán kinh phí sử dụng xe ô tô; thuê dịch vụ xe ô tô và sắp xếp lại, xử lý xe ô tô, bao gồm: Xe ô tô phục vụ công tác các chức danh; xe ô tô phục vụ công tác chung; xe ô tô chuyên dùng; xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước.

Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức buổi gặp mặt đầu xuân năm mới (12/02/2019)

Sáng 11/2/2019 (tức 7/1 Tết Kỷ Hợi), Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật và chúc tết toàn thể công chức, viên chức cơ quan Tổng cục thi hành án dân sự.
 

Chuyển giao quyền và nghĩa vụ khi người được thi hành án chết không để lại di chúc (06/01/2019)

Theo quy định của Luật Thi hành án dân sự (THADS), việc chuyển giao quyền, nghĩa vụ thi hành án đối với tổ chức được thực hiện trong các trường hợp tổ chức hợp nhất; sáp nhập; chia, tách; giải thể; phá sản và trường hợp doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần. Đối với cá nhân, trường hợp người được thi hành án, người phải thi hành án là cá nhân chết thì quyền, nghĩa vụ thi hành án được chuyển giao cho người khác theo quy định của pháp luật về thừa kế.

Xác minh điều kiện thi hành án – Một số bất cập từ thực tiễn (01/01/2019)

Xác minh điều kiện thi hành án có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình tổ chức thi hành án,. Kết quả xác minh là cơ sở để chấp hành viên định hướng giải quyết hồ sơ thi hành án, đồng thời là căn cứ làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt các quan hệ pháp lý khác trong quá trình tổ chức thi hành án. 

Một số vấn đề về quyền hạn của chấp hành viên (01/01/2019)

Thi hành án dân sự (THADS) là hoạt động nhằm đảm bảo các bản án, quyết định về dân sự của Tòa án và các quyết định khác được thi hành theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình tổ chức thi hành án, chấp hành viên được trao những quyền hạn nhất định để thực thi nhiệm vụ được giao, là người giữ vị trí trung tâm của mọi hoạt động THADS.

Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg: Gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước (23/09/2018)

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 9 năm 2018.
Các tin đã đưa ngày: