Sign In

Những quy định mới về ngạch công chức chuyên ngành kế toán trong Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (22/08/2022)

Ngày 03/6/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 29/2022/TT-BTC quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ (sau đây viết tắt là Thông tư số 29/2022/TT-BTC). So với Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ (sau đây viết tắt là Thông tư số 77/2019/TT-BTC), cụ thể:

Những quy định mới về tiêu chuẩn ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư trong Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (22/08/2022)

Ngày 28/6/2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư (sau đây gọi tắt là Thông tư số 06/2022/TT-BNV). So với Thông tư số 02/2021/TT-BNV, Thông tư số 06/2022/TT-BNV có một số nội dung mới về tiêu chuẩn ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngàn văn thư, cụ thể:

Lắng nghe và vận động, thuyết phục tự nguyện thi hành án đối với trường hợp bà Lâm Thị Thu Mai (10/08/2022)

Sáng ngày 9/8, tại UBND Phường 2, TP. Sóc Trăng, Cục Thi hành án dân sự (THADS) Sóc Trăng đã thành lập đoàn để tìm hiểu, lắng nghe và vận động, thuyết phục thi hành nội dung bản án đối với trường hợp của bà Lâm Thị Thu Mai (ngụ Khóm 1, Phường 2, TP. Sóc Trăng). Tham gia đoàn có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; bà Bùi Thị Thúy Nga - Phó Cục trưởng Cục THADS; đại diện chính quyền địa phương.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng giám sát tình hình hoạt động công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh (17/05/2022)

Chiều ngày 16-5, tại phòng họp Văn phòng Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Sóc Trăng, Đoàn Giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo, Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục Thi hành án dân sự để tiến hành giám sát tình hình hoạt động công tác thi hành án dân sự (THADS), theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đặng Thanh Quang - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tình hình hoạt động công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn huyện Trần Đề. (12/05/2022)

Ngày 6-5-2022, đồng chí Lê Văn Hiểu - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Sóc Trăng cùng đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát tình hình hoạt động công tác thi hành án dân sự (THADS), hành chính trên địa bàn huyện Trần Đề.
 

Nguyên tắc bổ nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức thi hành án dân sự (08/03/2022)

Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư ban hành quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái công chức, viên chức Hệ thống Thi hành án dân sự.

   

Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao ban hành Thông tư liên tịch số 12/2021/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC Quy định về phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính liên ngành (08/02/2022)

Ngày 29/12/2021, Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao đã ký ban hành Thông tư liên tịch số 12/2021/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC Quy định về phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính liên ngành. Thông tư liên tịch này có hiệu lực kể từ ngày 25/2/2022, thay thế Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự. Thông tư gồm 3 Chương, 14 Điều, gồm những nội dung chính sau:

Thư của Bộ trưởng Lê Thành Long gửi CBCCVC, người lao động ngành Tư pháp nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022 (05/02/2022)

Thư của Bộ trưởng Lê Thành Long gửi cán bộ lão thành, cán bộ hưu trí, toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc và đón xuân Nhâm Dần 2022.

Đảm bảo tinh gọn, hiệu quả khi sắp xếp Hệ thống tổ chức Thi hành án dân sự (15/11/2021)

Bộ Tư pháp đang xây dựng Đề án đổi mới, sắp xếp Hệ thống tổ chức Thi hành án dân sự (THADS). Theo đó, sẽ đề xuất giải thể và lập mới một số đơn vị tại Tổng cục THADS và sắp xếp lại các Chi cục theo hướng tinh gọn, nhưng vẫn bảo đảm hiệu lực, hiệu quả.

Ban hành Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên (10/11/2021)

Ngày 20/10/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1577/QĐ-BTP về việc ban hành Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên, thay thế cho Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên đã được ban hành kèm theo Quyết định số 51/2002/QĐ-BTP ngày 27/02/2002 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Các tin đã đưa ngày: