Sign In

Kiêm sát trực tiếp tại Chi cục THADS huyện Như Thanh

14/10/2021

Kiêm sát trực tiếp tại Chi cục THADS huyện Như Thanh
Nhằm đánh giá tình hình tuân theo pháp luật trong thi hành án dân sự, góp phần đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân trên địa bàn. Từ ngày 05/10/2021 đến ngày 15/10/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Như Thanh  đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác Thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Như Thanh.
Đoàn kiểm sát có đ/c Lê Thị Huế, Phó viện trưởng làm trưởng đoàn. Về phía Chi cục THADS huyện Như Thanh có đ/c Lại Thị Thu - Chi cục trưởng và toàn thể cán bộ Chi cục. Tại buổi làm việc đồng chí Lê Thị Huế đã công bố Quyết định số 01/QĐ-VKS và Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 20/9/2021 về việc trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong THADS tại Chi cục Như Thanh. 
Chi cục đã báo cáo kết quả công tác THADS từ ngày 01/10/2020 đến 30/9/2021, đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong việc tổ chức thi hành án, đồng thời có ý kiến chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, cá nhân có liên quan kịp thời phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn trực tiếp kiểm sát thực hiện nhiệm vụ trong quá trình kiểm sát trực tiếp theo kế hoạch.
Trên cơ sở báo cáo của Chi cục, đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm sát toàn bộ các hoạt động liên quan đến công tác thi hành án của đơn vị như hệ thống sổ sách; công tác báo cáo, thống kê thi hành án; công tác nhận bản án, quyết định của Tòa án; việc ra các quyết định về thi hành án; công tác rà soát, phân loại việc thi hành án có điều kiện, chưa có điều kiện thi hành; công tác tổ chức thi hành án; công tác lập, bảo quản hồ sơ thi hành án; công tác tiếp nhận, quản lý, xử lý tài sản, vật chứng; công tác thực hiện chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án...
Qua công tác kiểm sát, Đoàn kiểm tra đã ghi nhận những kết quả đạt được, chỉ rõ những sai phạm, thiếu sót cũng như nguyên nhân làm phát sinh vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự. Qua đó yêu cầu Chi cục có biện pháp kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa vi phạm, tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.
Tin bài: Lại Thị Thu, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Như Thanh

Các tin đã đưa ngày: