Sign In

Chi cục THADS huyện Lang Chánh tổ chức cưỡng chế kê biên tài sản thành công

04/11/2021

Chi cục THADS huyện Lang Chánh tổ chức cưỡng chế kê biên tài sản thành công
Ngày 03/11/2021, Chi cục THADS huyện Lang Chánh đã tổ chức cưỡng chế kiên biên tài sản thành công.
Ngay sau khi kết thúc năm công tác 2021, Chi cục THADS huyện Lang Chánh đã tiến hành họp đơn vị để đánh giá toàn diện về hoạt động của đơn vị  và xây dựng kế hoạch công tác năm 2022. Từ đó tập trung tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp để khắc phục triệt để những tồn tại hạn chế, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm mới.
Với quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2022. Ngày 03/11/2021 Chi cục đã phối hợp với UBND Thị trấn, phòng kinh tế hạ tầng, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, Phòng Tài chính kế hoạch, Công an thị trấn và sự tham gia giám sát của VKSND huyện đã tổ chức cưỡng chế kê biên tài sản của người phải thi hành án là ông Lê Huy Tùng, bà Nguyễn Thị Châu phải thi hành án các khoản: Án phí DSST: 36.517.000đồng;  Trả nợ cho ông Trịnh Văn Bảo số tiền: 817.236.000đồng.
Chấp hành viên đã kê biên toàn bộ tài sản là 01 thửa đất ở số 114, thuộc tờ bản đồ 08, có diện tích 100m2 (Một trăm mét vuông) và toàn bộ các tài sản trên đất là nhà ở và công trình phụ theo thông tin tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do vắng mặt người phải thi hành án nên không thực hiện được việc thỏa thuận giá tài sản kê biên, tổ chức thẩm định giá và tổ chức bán đấu giá theo quy định, do đó người được thi hành án đã đề nghị đơn vị lựa chọn tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá theo quy định của pháp luật và thống nhất giao tài sản kê biên cho ông Trịnh Văn Bảo bảo quản  cho đến khi thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án hoặc có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
Buổi kê biên, xử lý tài sản thi hành án đã tiến hành thành công, đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục quy định, là cơ sở pháp lý để thực hiện các bước tiếp theo, thi hành dứt điểm vụ việc, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, góp phần vào việc hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2022.
Tin bài: Lê Tuyển Quỳnh, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Lang Chánh

 

Các tin đã đưa ngày: