Sign In

Chi cục THADS huyện Triệu Sơn kê biên tài sản đảm bảo thi hành án thành công

10/11/2021

Chi cục THADS huyện Triệu Sơn kê biên tài sản đảm bảo thi hành án thành công
Ngày 29/10/2021 Chi cục THADS huyện Triệu Sơn đã phối hợp với chính quyền địa phương xã Đồng Tiến và các cơ quan ban ngành có liên quan tiến hành cưỡng chế kê biên tài sản của người phải thi hành án để xử lý đảm bảo nghĩa vụ phải thi hành án theo quy định.
Căn cứ Bản án dân sự sơ thẩm số 01/DSST ngày 23/3/2021 của TAND huyện Triệu Sơn; Quyết định thi hành án số 74/QĐ-CCTHA ngày 04/5/2021;Quyết định thi hành án số 478/QĐ-CCTHADS ngày 06/5/2021; Quyết định cưỡng chế kê biên xử lý tài sản số 17/QĐ- CCTHADS ngày 21/9/ 2021 của Chi cục THADS huyện Triệu Sơn. Người phải thi hành án là ông Hoàng Văn Thắng và bà Nguyễn Thị Tuyết, địa chỉ Thôn Trúc chuẩn 2, xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn phải thi hành khoản tiền án phí cho nhà nước 26.644.000đ; trả nợ cho bà Nguyễn Thị Dần số tiền 566.120.000đ và tiền lãi chậm thi hành án kể từ ngày 04/5/2021 cho đến khi thi hành xong nghĩa vụ.
Trước khi công bố Quyết định kê biên chấp hành viên cùng hội đồng tiếp tục động viên, thuyết phục ông Thắng và bà Tuyết tự nguyện thi hành án nhưng vẫn không có kết quả. Vì vậy chấp hành viên đã tóm tắt vụ việc, công bố Quyết định cưỡng chế, các quy định về pháp luật và yêu cầu đoàn làm việc tham gia thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc, hiệu quả và hiện tốt công tác phòng chống dịch covit 19.
Các thành viên tham gia cưỡng chế tiến hành đo đạc, xác định mốc giới vị trí thửa đất kê biên thửa đất số 518, tờ bản đồ số 13, diện tích 939.4m2. Đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đo đạc tài sản gắn liền trên đất gồm 01 nhà mái thái, các công trình phụ và cây lâu năm trên đất. sau khi kê biên hội đồng thống nhât lập biên bản giao toàn bộ tài sản đã kê biên cho người phải thi hành án là ông Hoàng Văn Thắng và bà Nguyễn Thị Tuyết tiếp tục trông coi bảo quản dưới sự giám sát của chính quyền địa phương cho đến khi có Quyết định tiếp theo của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Triệu Sơn.
Buổi kê biên tài sản thành công đúng theo trình tự thủ tục pháp luật quy định. Đây là cơ sở pháp lý để giải quyết vụ việc tiếp theo nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho nhà nươc và công dân hướng tới thực hiện hoàn thành chỉ tiêu của ngành giao trong năm 2022.
Tin bài: Lê Thị Mai, Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Triệu Sơn

 

Các tin đã đưa ngày: